Referendum strajkowe w PKP PLK

Związki zawodowe działające w PKP Polskich Liniach Kolejowych rozpoczęły dziś referendum strajkowe w spółce. Swoją decyzję argumentują brakiem postępu rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w PKP PLK. Fot. Rynek Kolejowy

PKP PLK stworzy Radę Przewoźników

W PKP PLK trwają prace nad koncepcją utworzenia Rady Przewoźników, mającej działać przy zarządcy infrastruktury kolejowej. Ma to być ciało doradcze i opiniodawcze, które pomimo tego, że nie będzie podejmować jakichś wiążących decyzji, może stać się znaczącym forum dyskusji pomiędzy operatorami a Polskimi Liniami Kolejowymi. – To cenny pomysł – komentują przedstawiciele prywatnych przewoźników.

Prezentacja – 04.02.2010

Przedstawiam prezentację ze spotkania ze związkami zawodowymi z 04 lutego 2010 roku. Prezentacja

Jan Bednarek nowym przewodniczącym

Jan Bednarek został wybrany nowym przewodniczącym Zarządu Zakładowego ZZKŚl. Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. W dniu 22.01.2010 roku odbył się walny zjazd delegatów ZZKŚl. w Zakładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Z powodu przejścia na emeryturę rezygnację z funkcji Przewodniczącego Zarządu Zakładowego złożył Kol. Józef Jaszczyk. Po 14 latach kierowania związkiem koleżanki i koledzy…

Reformę PKP PLK czeka opóźnienie

Źródło : Gazeta Prawna , wnp   Niezakończony proces przekazywania nieruchomości pomiędzy kolejowymi spółkami na dwa lata może zablokować wydzielenie PLK z PKP, co dla spółki może oznaczać spore kłopoty. Jak tłumaczy w „Gazecie Prawnej” Janusz Engelhardt, podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za kolejnictwo niezakończony jest proces przekazywania nieruchomości z PKP do PKP PLK. Ze…

Wydzielenie PKP PLK ze struktur grupy PKP realne w drugiej połowie 2010 r.

 Źródło – wnp.pl   Trwają prace nad wydzieleniem PLK PKP ze struktur grupy PKP. W zależności od przyjętego wariantu, powinno to poprawić warunki do remontów znacznie dłuższych odcinków torów niż obecnie, a zarazem obniżyć stawki dostępu do nich dla przewoźników. Według opinii Zbigniewa Szafrańskiego, prezesa zarządu Polskie Linie Kolejowe PKP, tory podlegają nadal szybszej degradacji,…

Projekty rządowe dot. SOK z Podkomisji Sejmowej 31.03.2009 r

······················· ·············································· ······· Projekt· MI Ustawa z dnia ………………………….. 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw1)

Notatka

Notatka ze spotkania Pracodawcy z przedstawicielami organizacji związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe SA w dniu 26 marca 2009 r.   I. Stanowisko pracodawcy: Pracodawca zaproponował następujacą treść zapisów porozumienia:

Czas na zmianę finansowania kolei

Źródło – Rzeczpospolita,wnp.pl   PKP PLK szukają 10 mld zł na inwestycje. Niewykluczone, że Fundusz Kolejowy będzie mógł wkrótce zaciągać pożyczki na inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską. – Na razie nie pracujemy nad zmianą Funduszu Kolejowego w tym kierunku – mówi cytowany przez „Rzeczpospolitą” rzecznik resortu infrastruktury Mikołaj Karpiński. Jak ustaliła „Rz”, ministerstwo czeka na…

Ustawa SOK

Projekt ustawy o SOK trafił do podkomisji źródło – Rynek Kolejowy Przewiduje się w nim, że obecna Straż Ochrony Kolei, znajdująca się w strukturze organizacyjnej PKP Polskich Linii Kolejowych SA, zostanie zastąpiona uzbrojoną, umundurowaną formacją, wchodzącą w skład administracji rządowej. – Dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Straży Ochrony Kolei w strukturach spółki prawa handlowego wyraźnie wskazują…