Jan Bednarek nowym przewodniczącym

przez admin

Jan Bednarek został wybrany nowym przewodniczącym Zarządu Zakładowego ZZKŚl. Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

W dniu 22.01.2010 roku odbył się walny zjazd delegatów ZZKŚl. w Zakładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Z powodu przejścia na emeryturę rezygnację z funkcji Przewodniczącego Zarządu Zakładowego złożył Kol. Józef Jaszczyk. Po 14 latach kierowania związkiem koleżanki i koledzy serdecznie podziękowali Józiowi za skuteczną działalność i niezwykłą koleżeńskość.Dziękujemy za współpracę i życzymy dużo zdrowia na długie lata.

Na funkcję przewodniczącego delegaci wybrali dotychczasowego zastępcę przewodniczącego zarządu zakładowego kol. Jasia Bednarka. Gratulujemy !!! Na zjeździe uzupełniono również skład zarządu zakładowego. W obradach brał udział Przewodniczący Zarządu Głównego ZZKŚl. Jan Lalik oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Wiesław Drąg .