Nasz przedstawiciel w Zespole Monitorującym Gwarancje dla Młodzieży

Miło nam poinformować, iż Przewodniczący Komisji Forum Młodych Federacji ZZK kol. Sebastian Szwarc, powołany został z ramienia Forum Związków Zawodowych, do Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.Do zadań Zespołu należy:…

Nareszcie mogliśmy się spotkać.

Z wiadomych przyczyn od bardzo długiego czasu nie mogło dojść do stacjonarnego zebrania Zarządu Głównego ZZK Śl. Na szczęście została zlikwidowana większa część obostrzeń i do takiego spotkania doszło 9 czerwca 2021 r. Na posiedzeniu…

Podziękowania

Z wielką dumą przekazuję informację,  że nasza Koleżanka Joanna Klekot członkini Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich, przewodnicząca organizacji zakładowej w Zakładzie Linii Kolejowych w Częstochowie i przewodnicząca Rady Branżowej PLK Federacji ZZK, zebrała odpowiednią ilość podpisów…

Komisja Młodych Federacji ZZK w sprawie Art. 188 kp

W ostatnim czasie, członkowie Komisji Forum Młodych Federacja ZZK, poproszeni zostali przez pracowników, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi trybu udzielania przez pracodawców opieki na dziecko do lat 14, o wyjaśnienie tegoż zagadnienia. Jako…