Przedświąteczne posiedzenie Komisji Forum Młodych FZZK

W dniu 20 grudnia 2023 roku w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie odbyło się przedświąteczne posiedzenie Komisji Forum Młodych FZZK, które prowadził przewodniczący Komisji kol. Sebastian Szwarc. Z ramienia kierownictwa Federacji ZZK obecni…