Dlaczego walczymy o utrzymanie emerytur pomostowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Dotyczy to nie tylko środowiska kolejarzy, ale też i innych grup zawodowych. Zgodnie z przepisami o emeryturach pomostowych prawo do emerytury…

Wyborów w ZZK Śl. ciąg dalszy…

W związku z kończącą się kadencją organizacji wchodzących w skład Związku Zawodowego Kolejarzy Śl. 15 lipca 2022r. odbyło się Zebranie Delegatów ZZK Śl. w PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie, na którym dokonano…

Wybory w MNSZZK Śl. Tarnowskie Góry

Rok 2022 jest dla Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich oraz niektórych organizacji współpracujących z nami, rokiem sprawozdawczo – wyborczym. Przed nami Zebrania Delegatów w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i TOEiR, a miesiącu listopadzie VII Zjazd Delegatów ZZK…

OŚWIADCZENIE

Wobec formułowanych pytań do członków Zarządu Głównego ZZK Śl., dotyczących współpracy Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich ze Związkiem Zawodowym Agrounia Pracownicza czy też partią polityczną Agrounia, Zarząd Główny ZZK Śl. oświadcza, że działania wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego…

Porozumienie w Polregio

Szanowni Państwo, informuję, że dziś – 13 maja w późnych godzinach wieczornych między Stroną Społeczną a Zarządem POLREGIO zostało podpisane porozumienie, dotyczące wdrożenia podwyżek dla pracowników spółki. Porozumienie osiągnięto przy udziale mediatora – Pawła Borysa,…

Nauki nigdy za wiele

Z ogromnym podziwem obserwujemy zaangażowanie członków Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w pomoc uciekającym przed tragedią wojny, ludziom z Ukrainy. Wszystkie dziedziny życia na chwilę stanęły, kierując z obawą wzrok na wschód Europy. Niestety w tym…