Srebro dla Śląska!

W dniach 8-10.09.2023 w ośrodku „Kolejarz” w Muszynie, odbyło się coroczne Święto Federacji ZZK, w którym to udział wzięła ponad sześćdziesięcio osobowa grupa Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Jak co roku też, zaszczycili nas liczni goście…

Dodatkowa nagroda pieniężna w PKP PLK

Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A podjął decyzję o przyznaniu pracownikom dodatkowej gratyfikacji pieniężnej. Wypłata nagrody w wysokości 800 zł brutto nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2023

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń dotyczących Straży Ochrony Kolei

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei, a także norm przydziału, warunków i sposobów ich noszenia https://legislacja.gov.pl/projekt/12376255 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego…