Obradowała Rada Branżowa Straży Ochrony Kolei

W dniu 22.05.2024 w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Straży Ochronny Kolei z udziałem Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei Pana Jarosława Garstki, powołanego na tę funkcję nieco ponad miesiąc temu. Komendanta przywitał…

O wypadkach przy pracy

Społeczny Inspektor Pracy to często niedoceniana funkcja w zakładzie pracy. Rola SIP to m.in kontrola przestrzegania przepisów BHP, udział w komisjach powypadkowych ale także dbanie o respektowanie kodeksu pracy i wewnętrznych regulaminów w zakładzie W…

Pan Jarosław Garstka nowym Komendantem Głównym Straży Ochrony Kolei.

W dniu 16.04.2024 na stanowisko Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei powołany został Pan Jarosław Garstka.  Stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego SOK objął ponownie Pan Paweł Boczek. W dniu 18.04.2024 odbyło się spotkanie organizacji związkowych z Komendantem…

Nadal brak porozumienia w sprawie podwyżek płac w PKP PLK S.A.

W dniu 17 kwietnia br. odbyło się kolejne (drugie) spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w PKP PLK S.A. z kierownictwem spółki  w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników w 2024 roku. W spotkaniu ze strony pracodawcy…