Będąc członkiem związku zawodowego pomagasz!

W dniu 27.03.2024 w Specjalistycznym Niepublicznym Przedszkolu Edukacyjno -Rehabilatycyjnym w Katowicach, odbył się spektakl wystawiony przez Teatr za Jeden Uśmiech. Wydarzenie to zorganizowane dla podopiecznych placówki, wsparł Zarząd Główny Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich nie tylko…

Strona związkowa w PKP PLK odrzuca propozycję podwyżek płac

W dniu 27 marca br. odbyło się  spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w PKP PLK S.A. z kierownictwem spółki, które prowadził Pan Prezes Piotr Wyborski w obecności Pani Dyrektor ds. pracowniczych  Magdaleny Jończyk. Było to…

Ulga podatkowa za składki związkowe

Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit tej ulgi za rok 2023 to 840 zł. Warto zaznaczyć, iż…