Gala Święta Kolejarza w Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy

Dnia 27.11.2023 w teatrze „Ateneum” w Warszawie, odbyła się Gala Święta Kolejarza zorganizowana przez Federację Związków Zawodowych Kolejarzy.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Prezydenta RP, resortu infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego, członkowie zarządów spółek kolejowych, komendant…

Komisja Forum Młodych w Katowicach

Dnia 25.10.2023 w siedzibie Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Katowicach, gościła Komisji Forum Młodych Federacji ZZK. W spotkaniu któremu przewodniczył kol. SebastianSzwarc, udział wzięli zaproszeni kol. przewodniczący Rad Branżowych JanuszKowalczyk i JarosławŚlepaczuk.  Oprócz omówienia sytuacji…

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZZK Śląskich w Opolu

W dniu 20.10.2023 w Opolu odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Opolu. W posiedzeniu gościnie uczestniczył przewodniczący Zarządu Głównego ZZK Śląskich kol. Janusz Kowalczyk, oraz zasłużone przebywające na emeryturze kol. Renata…