Strona związkowa w PKP PLK odrzuca propozycję podwyżek płac

przez admin

W dniu 27 marca br. odbyło się  spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w PKP PLK S.A. z kierownictwem spółki, które prowadził Pan Prezes Piotr Wyborski w obecności Pani Dyrektor ds. pracowniczych  Magdaleny Jończyk. Było to pierwsze spotkanie poświęcone wdrożeniu podwyżek wynagrodzeń dla pracowników spółki w 2024 roku.

Przed tym spotkaniem kilka central związkowych, w tym Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy, skierowało do nowego zarządu spółki pisma, wnioskując o wszczęcie rozmów w sprawie podwyżek płac, proponując jednocześnie kwoty podwyżek nie mniejsze niż 800 – 900 zł do pensji zasadniczej średnio na jednego zatrudnionego.
W odniesieniu do tych propozycji Pan Prezes przedstawił dane dotyczące inflacji, która wyniosła w lutym br. około 3 proc. r/r, i w tym kontekście zaproponował wzrost wynagrodzeń na poziomie 5 procent, to jest o 233 zł (352 zł brutto) do średniego  wynagrodzenia w spółce.

Strona społeczna stanowczo odrzuciła taką propozycję. Przewodnicząca Rady Branżowej PLK Federacji ZZK Joanna Klekot argumentowała to m.in. tym, że niski poziom inflacji w lutym br zaskoczył większość analityków, którzy twierdzą, że taki stan nie potrwa długo i już w drugiej połowie br. możemy znowu odczuć wyraźniej wzrost cen, tym bardziej, że ma zostać zniesiony VAT na żywność i tarcza na energię elektryczną, przez co znacznie wzrosną koszty utrzymania. Propozycja strony związkowej zabiegającej o godne płace pracowników spółki ma gwarantować w tej sytuacji utrzymanie siły nabywczej ich płac oraz zachęcenie nowych pracowników do podejmowania pracy w spółce.

Ustalono, że kolejne spotkanie w sprawie podwyżek płac odbędzie się w dniu  17 kwietnia 2024 roku.