Akty prawne

Uwagi do ewentualnego zaskarżenia regulacji z ustawy o emeryturach pomostowych

Uwagi do ewentualnego zaskarżenia regulacji z ustawy o emeryturach pomostowych

1. Niezgodność z Art.2 Konstytucji ustawy o emeryturach z FUS dot. Kolejarzy skarżyliśmy, a więc obecnie ten wyrok trzeba mieć na względzie skarżąc elementy z ustawy o emeryturach pomostowych. Głównie więc pozostają te postanowienia, które są niezgodne z Art. 32 Konstytucji. Uwagi do zapisów ustawy pomostowej.

 2. Do Art. 3 ust.3 – zarzut, że w załączniku Nr 2 do ustawy pomostowej nie objęto wszystkich prac na kolei odpowiadających definicji w tym ustępie. Będzie to nie łatwe do sformułowania i uzasadnienia, bo nie jest wprost zawarte bezpośrednio w tym ustępie tego Art.3 do stwierdzenia niezgodności z Art. 32 i ewentualnie Art. 2 Konstytucji. Uwaga! Z Gazety Wyborczej z 22.12.2008 r dowiedziałem się z wywiadu ze Zbigniewem Chlebowskim, że Lewica ma wysłać wnioski do Instytutu Ochrony Pracy o poszerzenie listy zawodów, uprawniających do pomostówek. Chlebowski zapewniał, że Rząd RP nie będzie naciskał na Instytut, aby się tym nie zajął. To ma być suwerenna decyzja Instytutu wg Chlebowskiego. Warto więc się tym zainteresować, gdyż ta droga byłaby pewniejsza dla realizacji naszych oczekiwań. 

3. Do Art. 21 ust.2 – w rekompensatach nie uwzględnia się tych, którzy nabyli prawo do emerytury z FUS, mimo że spełnili wymogi ust.1 tego artykułu. Jest to nierówne traktowanie wobec prawa przy spełnieniu tych samych wymogów, a więc niezgodne z Art. 32 Konstytucji i nie powinno być trudne do wygrania. 

4. Do Art.4 ust.5 – zapis uwzględnia tych, którzy przed 01.01.1999 r. wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, a więc literalnie Ci którzy zaczęli pracę 1-go lub po 1-szym stycznia 1999 t. tego prawa na tych samych warunkach by nie mieli. To jednak się kłóci z innymi zapisami, np. z zapisem o który walczyliśmy tj. ust. 7 Art.3 , w którym za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze uważa się wszystkich, którzy wykonywali te prace przed dniem wejścia w życie ustawy. Ale w Art. 4 pkt. 5 mówi się o prawie do emerytury pomostowej a to nie to samo, bo można pracować w szczególnym charakterze, ale prawa do emerytury nie mieć, gdyż nie spełniać warunków pkt.5 Art.4. Jest to pokrętne, ale takie rozumowanie dopuszczalnie i może mieć miejsce. Ciekawe więc jak w praktyce do tego podejdzie ZUS w przyszłości i Sądy w interpretacji specjalistów. W ogóle brak jest w tej ustawie precyzji kiedy i w jakich okresach warunki stażu pracy muszą być spełnione. Dotyczy to też rekompensat. 

5. Trzeba by więc się pozbyć, zarówno pkt.5 jak i pkt.6 w Art.4 i wtedy byłaby jasna sprawa, także z wygaszaniem emerytur pomostowych. Takiego zadania powinni się podjąć Ci, którzy będą skarżyć ustawę jako taką.