Pan Jarosław Garstka nowym Komendantem Głównym Straży Ochrony Kolei.

przez admin

W dniu 16.04.2024 na stanowisko Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei powołany został Pan Jarosław Garstka.  Stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego SOK objął ponownie Pan Paweł Boczek.

W dniu 18.04.2024 odbyło się spotkanie organizacji związkowych z Komendantem Głównym Straży Ochrony Kolei. W spotkaniu udział wziął przedstawiciel Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich wiceprzewodniczący Zarządu Głównego kolega Sebastian Szwarc. Obecni na spotkaniu byli również przedstawiciel Zarządu Spółki PKP PLK S.A. Pan Dariusz Bielas oraz Pani dyrektor do spraw pracowniczych Magdalena Jończyk.

Ze względu na krótki czas od nominacji na funkcję Komendanta Głównego strona społeczna dała czas nowemu kierownictwu na zapoznanie się ze specyfiką formacji. W swojej wypowiedzi przedstawiciel ZZ Kolejarzy Śląskich zwrócił uwagę, iż mamy nadzieje że po zmianach w Komendzie Głównej SOK bardziej  „słyszalny” będzie głos tzw. Funkcjonariuszy Liniowych, gdyż to oni w największym stopniu znają się na „robocie”  i wiedzą najlepiej co jest im potrzebne, aby lepiej i skuteczniej a przede wszystkim bezpieczniej, realizować ustawowe zadania SOK. Komendant Główny podziękował za ten głos a także poinformował, iż właśnie jednym z jego priorytetów jest wskazany przez nas postulat. Wspólnie ustaliliśmy, iż nad tym popracujemy w najbliższym czasie. Nawiązano także do ostatnich negocjacji płacowych w Spółce PKP PLK, jednak i tu organizacje zakładowe w SOK, podzieliły stanowisko organizacji ponadzakładowych co do utrzymania „twardych” żądań płacowych.

Pan Komendant Główny zaproszony został na posiedzenie Rady Branżowej SOK, które planowane jest w połowie maja w siedzibie Federacji ZZK.