O wypadkach przy pracy

przez admin

Społeczny Inspektor Pracy to często niedoceniana funkcja w zakładzie pracy. Rola SIP to m.in kontrola przestrzegania przepisów BHP, udział w komisjach powypadkowych ale także dbanie o respektowanie kodeksu pracy i wewnętrznych regulaminów w zakładzie

W piątek 26 kwietnia Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich w nietypowy ale ciekawy sposób szkolił SIPowców i osoby zainteresowane tematyką wypadków przy pracy, aby uzbrojeni w nowe informacje i wyposażeni w przygotowane przez Zarząd Główny poradniki, służyli nie tylko członkom ZZ Kolejarzy Śląskich, ale także wszystkim pracownikom.

A to wszystko praktycznie w przededniu Światowego Dnia BHP, który przypadał 28 kwietnia.