Walczymy o pomostówki!

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 odbyło się spotkanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli ministerstwa i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych i organizacji pracodawców.  Ze strony Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w spotkaniu uczestniczył przewodniczący Federacji ZZK Jan Przywoźny. Spotkanie było poświęcone postulatom uchylenia wygasającego charakteru emerytur…

Porozumienie w CARGO ! 

Mamy Porozumienie kończące spór zbiorowy oraz wdrażające podwyżkę wynagrodzeń dla Pracowników Spółki PKP CARGO S.A z dniem 1 stycznia 2023 r.

Obradowała Komisja Forum Młodych

Dnia 19.01 obyło się posiedzenie Komisji Forum Młodych FZZK, które poprowadził przewodniczący Sebastian Szwarc. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierowctwa Federacji ZZK.Gościem Komisji był ubiegłoroczny laureat nagrody „Lider BHP” Artur Grzegorczyk, pracownik Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie.W czasie spotkania przedstawiono propozycje projektów do zrealizowania w roku 2023, takich jak szkolenie z tematyki roli i…

VI Kongres Forum Związków Zawodowych 

W dniach 9-10.01.2023 w Warszawie, odbył się VI Kongres Forum Związków Zawodowych. W jego obradach uczestniczyli również delegaci Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, w tym przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich, Janusz Kowalczyk. Na kolejną kadencję przewodniczącą Forum Związków Zawodowych wybrana została ponownie Dorota Gardias, a jednym z wiceprzewodniczących został Jan Przywoźny, przewodniczący Federacji ZZK.Oprócz…

Ulga podatkowa za składki związkowe

Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.Roczny limit tej ulgi to 500 zł. Warto zaznaczyć, iż w przypadku potrącania składki związkowej z wynagrodzenia przez pracodawcę, to informacja o potrąceniu znajdzie się w PIT – 11.Powyższe ma związek z art. 26…

Święto Kolejarza 25 listopada

W dniu 28 listopada br. w Teatrze „Ateneum” w Warszawie odbyła się Gala Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy z okazji Święta Kolejarza. Wśród znamienitych gości obecni byli m. in sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, prezesi spółek kolejowych, a przede wszystkim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury wręczył…

Wybory w ZZK Śl.

W dniach 17-18 listopada w miejscowości Złoty Potok odbył się VII Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Uczestniczyło w nim 38 Delegatów wcześniej wybranych podczas zebrań w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych. Na zjazd przybyło wielu znamienitych gości – przedstawiciele Federacji ZZK z Warszawy: przewodniczący Jan Przywoźny wraz z zastępcami Radosławem Strakulskim i Krzysztofem Bączkiem oraz…