Komisje Federacji ZZK już po wyborach

Dnia 23 września 2020 roku w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie wyborcze Komisji Forum Młodych FZZK. W wyniku wyborów Przewodniczącym Komisji został wybrany jednogłośnie kol. Sebastian Szwarc (Wiceprzewodniczący Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w SOK). Natomiast Wiceprzewodniczącym został wybrany kol. Przemysław Pietrowski (ZZK Zachodniego Obszaru RP). Tego samego dnia odbyły się także wybory…

Komunikat nr 3 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

KOLEŻANKI I KOLEDZY. Informuję, że w dniu dzisiejszym Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A Z ramienia Federacji ZZK w punkcie dotyczącym sytuacji spółki głos zabierał Przewodniczący kol. Jan Przywoźny. W załączeniu przesyłam treść wystąpienia MKP, który został przekazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Komunikat nr 3. Komunikat Treść wystąpienia MKP Pozdrawiam…

Nie mówimy żegnaj, lecz do widzenia

Ponad 45 lat to w życiu każdego z nas bardzo wiele. Tym bardziej jeżeli jest to czas pracy zawodowej. Tyle właśnie lat na kolei przepracował nasz Kolega Heniek TOMIK. Cały ten okres związany z “taborem” w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie pracował jako maszynista, starszy rzemieślnik specjalista i pracownik warsztatu w Sekcji Utrzymania i Napraw PKP Cargo S.A.…

Pikieta zawieszona

Koleżanki i Koledzy.  W załączeniu przesyłamy treść ustaleń zawartych podczas spotkania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, które odbyło się po spotkaniu z Zarządem Spółki z inicjatywy Krzysztofa Mamińskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Jednocześnie informuję, że MZP został zaproszony do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w dniu 21 września w części poświęconej obecnej…

Komunikat nr 2 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

W załączeniu przekazuję treść Komunikatu nr 2. Jednocześnie informuję, że otrzymaliśmy zaproszenie na piątek 18 września br. na spotkanie, podczas którego zgodnie z deklaracją Prezesa Zarządu powinniśmy otrzymać pełny zakres informacji. O planowanych działaniach naprawczych i o przebiegu spotkania będziemy na bieżąco informować z kol. Marianem Kogutem w piątek. Komunikat Pozdrawiam J.Ślepaczuk

Kadencja Federacji ZZK rozpoczęta

Nowa kadencja Federacji ZZK rozpoczęta. W poprzednim materiale informowaliśmy o X Zjeździe Federacji ZZK, na którym dokonano wyboru nowych władz. W związku z nową kadencją Federacji ZZK i zgodnie z Ordynacją Wyborczą odbyły się wybory w poszczególnych Radach Branżowych Federacji ZZK. Miło nas poinformować, że w wyniku tych wyborów nasi przedstawiciele Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich…

Zawiązanie Komitetu protestacyjnego

Koleżanki i Koledzy. Informuję, że w dniu dzisiejszym podczas spotkania 3 Central Związkowych w którym uczestniczyliśmy z kol. Marianem Kogutem zawiązany został Komitet Protestacyjny. W dniu jutrzejszym w godzinach popołudniowych zostanie przesłany 1 Komunikat zawierający termin i wszelkie szczegóły organizacyjne dalszych działań. Pozdrawiam Jarek Ślepaczuk Komitet Protestacyjny PKP Cargo