Porozumienie w Polregio

Szanowni Państwo, informuję, że dziś – 13 maja w późnych godzinach wieczornych między Stroną Społeczną a Zarządem POLREGIO zostało podpisane porozumienie, dotyczące wdrożenia podwyżek dla pracowników spółki. Porozumienie osiągnięto przy udziale mediatora – Pawła Borysa, prezesa zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA. Zgodnie z treścią porozumienia wszyscy pracownicy wynagradzani wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w…

Nauki nigdy za wiele

Z ogromnym podziwem obserwujemy zaangażowanie członków Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w pomoc uciekającym przed tragedią wojny, ludziom z Ukrainy. Wszystkie dziedziny życia na chwilę stanęły, kierując z obawą wzrok na wschód Europy. Niestety w tym wszystkim nie możemy zapominać o swoich zadaniach i obowiązkach oraz działalności związkowej. Mamy także do zrealizowania zadania przyjęte w preliminarzu…

Komisja Forum Młodych Federacji ZZK

Dnia 26.04 w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie Komisji Forum Młodych. Spotkaniu przewodniczył kol. Sebastian Szwarc, a udział w nim wzięli wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Krzysztof Bączek oraz przewodniczący Rady Branżowej PKP Cargo Jarosław Ślepaczuk. Dominującym tematem posiedzenia była napięta sytuacja w Spółkach PKP Cargo i Polregio, oraz propozycja zorganizowania szkolenia z zakresu prawa pracy…

Świątecznie – pożytecznie

Dzięki wsparciu i dobremu sercu ofiarodawców w świąteczny poniedziałek wielu naszych małych gości z Ukrainy zakwaterowanych w DW Kolejarz w Muszynie otrzymało wiosenne obuwie, którego tak bardzo im brakowało. W imieniu obdarowanych serdecznie dziękuję Zarządowi Głównemu ZZK Śl., koleżankom i kolegom przewodniczącym organizacji zakładowych ZZK Śl. i przewodniczącemu Forum Komisji Młodych. Szczególne podziękowania kieruję do…

Wybory do Rady Nadzorczej PKP Intercity – popieramy Tomka!

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Odbyły się już wybory do Rad Nadzorczych w różnych spółkach PKP. Teraz czas na PKP Intercity. Poniżej przedstawiamy Wam sylwetkę kandydata Tomasza Surówkę – wybranego przez Federację ZZK . Zgodnie z przekazanym harmonogramem wyborów listy na poparcie Centralna Komisja Wyborcza powinna udostępnić w dniu 20 kwietnia 2022 r. Jak tylko listy…

Wielkanoc

Koleżanki i Koledzy. W tym trudnym dla każdego z nas czasie, życzę Wam wielu pozytywnych myśli pełnych nadziei, przepełnionych wiarą w lepsze jutro. Niech one pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość. Spokoju, zdrowia i radości na święta Wielkiej Nocy Renata Wicha – przewodnicząca Zarządu Głównego ZZK Śl.

Koniec mediacji w spółce POLREGIO S.A.

Z powodu braku porozumienia płacowego w spółce POLREGIO S.A. w dniu 12 kwietnia 2022 r. spisano protokół rozbieżności kończący mediacje w ramach sporu zbiorowego i ogłoszono pogotowie strajkowe. W najbliższym czasie zostanie podany termin strajku generalnego we wszystkich zakładach spółki.

Brak porozumienia w PKP Cargo S.A.

Koleżanki i Koledzy Przekazuję uchwałę Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego. Trwają dalsze negocjacje, o których wspólnie z kol. Marianem Kogutem i Tadeuszem Tuma będziemy informować, na bieżąco. Pozdrawiam J. Ślepaczuk W załączeniu przesyłamy treść wystąpienia Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Jednocześnie informujemy, że w trakcie posiedzenia przekazaliśmy informację Przedstawicielom Pracowników w…