Dlaczego walczymy o utrzymanie emerytur pomostowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Dotyczy to nie tylko środowiska kolejarzy, ale też i innych grup zawodowych. Zgodnie z przepisami o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie określone warunki. Jednym z tych warunków jest nie tylko okres pracy w szczególnych warunkach…

Wyborów w ZZK Śl. ciąg dalszy…

W związku z kończącą się kadencją organizacji wchodzących w skład Związku Zawodowego Kolejarzy Śl. 15 lipca 2022r. odbyło się Zebranie Delegatów ZZK Śl. w PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie, na którym dokonano wyboru nowego zarządu tej organizacji, Zakładowej Komisji Rewizyjnej oraz członków Sekcji Technicznej. Zarząd Związku tworzą: Joanna Klekot – Przewodnicząca Zarządu…

Wybory w MNSZZK Śl. Tarnowskie Góry

Rok 2022 jest dla Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich oraz niektórych organizacji współpracujących z nami, rokiem sprawozdawczo – wyborczym. Przed nami Zebrania Delegatów w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i TOEiR, a miesiącu listopadzie VII Zjazd Delegatów ZZK Śl. W związku z czasem wakacyjnych urlopów większość organizacji swoje zebrania zaplanowała na wrzesień i październik br. Jednak machina wyborcza…

OŚWIADCZENIE

Wobec formułowanych pytań do członków Zarządu Głównego ZZK Śl., dotyczących współpracy Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich ze Związkiem Zawodowym Agrounia Pracownicza czy też partią polityczną Agrounia, Zarząd Główny ZZK Śl. oświadcza, że działania wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego ZZK Śl. Roberta Soboty w wyżej wymienionych organizacjach nie są i nigdy nie były firmowane przez nasz związek oraz że…

Porozumienie w Polregio

Szanowni Państwo, informuję, że dziś – 13 maja w późnych godzinach wieczornych między Stroną Społeczną a Zarządem POLREGIO zostało podpisane porozumienie, dotyczące wdrożenia podwyżek dla pracowników spółki. Porozumienie osiągnięto przy udziale mediatora – Pawła Borysa, prezesa zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA. Zgodnie z treścią porozumienia wszyscy pracownicy wynagradzani wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w…

Nauki nigdy za wiele

Z ogromnym podziwem obserwujemy zaangażowanie członków Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w pomoc uciekającym przed tragedią wojny, ludziom z Ukrainy. Wszystkie dziedziny życia na chwilę stanęły, kierując z obawą wzrok na wschód Europy. Niestety w tym wszystkim nie możemy zapominać o swoich zadaniach i obowiązkach oraz działalności związkowej. Mamy także do zrealizowania zadania przyjęte w preliminarzu…