Nadal brak porozumienia w sprawie podwyżek płac w PKP PLK S.A.

przez admin

W dniu 17 kwietnia br. odbyło się kolejne (drugie) spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w PKP PLK S.A. z kierownictwem spółki  w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników w 2024 roku. W spotkaniu ze strony pracodawcy uczestniczyli Prezes Piotr Wyborski oraz Dyrektor ds. pracowniczych  Magdalena Jończyk.
Jak już informowaliśmy, kierownictwo spółki na pierwszym spotkaniu zaproponowało wzrost wynagrodzeń na poziomie 5 procent inflacji, co  kwotowo wynosiło 233 zł (352 zł brutto). Strona społeczna stanowczo odrzuciła taką propozycję.

Dzisiaj przedstawiono nową propozycję wzrostu wynagrodzeń średnio o 300 zł  (453 zł brutto) do pensji zasadniczej od 1 lipca 2024 roku, którą wyliczono ponownie w odniesieniu do prognozowanej inflacji. Strona społeczna w kontekście oczekiwanych podwyżek na poziomie 800-900 zł odniosła się do tej propozycji pracodawcy również bardzo negatywnie. 

W związku z ewidentnym brakiem porozumienia w tej sprawie przedstawiciele strony społecznej zwrócili się ze wspólną pisemną petycją do kierownictwa spółki o wzrost wynagrodzeń od dnia 1 czerwca 2024 roku w kwocie nie mniejszej niż 800 zł, która pozostaje jednak do dalszych negocjacji. Brak porozumienia w tej kwestii został też obwarowany ewentualnym wejściem w spór zbiorowy z pracodawcą.

Ponadto Prezes Piotr Wyborski poinformował, że są planowane drobne zmiany organizacyjne – głównie w centrali spółki, których propozycje zostaną przesłane do konsultacji. Natomiast nie są obecnie planowane zmiany organizacyjne w zakładach (IZ).

Ustalono kolejne spotkanie w  sprawie podwyżek płac w dniu 15 maja br.