Spór zbiorowy w Polregio

Informuję, ze w dniu dzisiejszym doszło do rokowań w ramach sporu zbiorowego w sprawie żądania podwyżki w wysokości 700 złotych w uposażeniu zasadniczym od dnia 01.12.2021roku. W trakcie rokowań, po wymianie stanowisk i przedstawieniu przez każdą ze stron propozycji możliwego rozstrzygnięcia sporu, strony zajęły stanowiska: Spółka zaproponowała od 1 kwietnia 2022r. – 200 zł. miesięcznie…

Z prac Forum Komisji Młodych

Dnia 3.12.2021 w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie Komisji Forum Młodych. Posiedzeniu przewodniczył Sebastian Szwarc, a z ramienia kierownictwa Federacji ZZK obecny był Wiceprzewodniczący Radosław Strakulski.Na spotkanie przybył także zaproszony Przewodniczący Rady Branżowej Przewozów Regionalnych Janusz Kowalczyk.Oprócz podsumowań działalności Komisji Forum Młodych i omówienia sytuacji w Spółkach w roku 2021, przedstawiona została propozycja zorganizowania…

Dzień Kolejarza w Teatrze Ateneum

Po ponad dwuletniej przerwie w gościnnych progach warszawskiego teatru Ateneum w poniedziałek 29 listopada br. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Kolejarza.W wydarzeniu uczestniczyło wielu gości. Większość z nich to Ci , którym uroczystość była dedykowana – najbardziej zasłużeni pracownicy kolei. W ceremonii udział wzięli Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Dera, Prezesi…