Kolejne posiedzenie Rady Branżowej Straży Ochrony

Dnia 22.03.2023 odbyło się już trzecie w tym roku, posiedzenie Rady Branżowej Straży Ochrony Kolei. Spotkanie zdominowały tematy dotyczące m.in zmian w zakładowym regulaminie świadczeń socjalnych, projekt porozumienia w sprawie pracy zdalnej a także wprowadzanie zmian w kartach charakterystyki pracy. Poruszono także, niezwykle ważny aspekt współpracy z innymi związkami zawodowymi, aby ponad podziałami działać na…

Lodzia – Dziękujemy!

Dnia 27.02.2023 odbyło się posiedzenie Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Opolu. W związku z decyzją o przejściu na emeryturę kol. Przewodniczącej Leokadi Winiarskiej, Zarząd przeprowadził, zgodnie ze statutem wybory na funkcję pełniącej obowiązki przewodniczącej Zarządu. Nową p.o wybrana została kol. Natalia Garbowska, której życzymy dużo powodzenia i wytrwałości. Natomiast Leokadi Winiarskiej serdecznie dziękujemy…

Walczymy o pomostówki!

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 odbyło się spotkanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli ministerstwa i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych i organizacji pracodawców.  Ze strony Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w spotkaniu uczestniczył przewodniczący Federacji ZZK Jan Przywoźny. Spotkanie było poświęcone postulatom uchylenia wygasającego charakteru emerytur…

Święto Kolejarza 25 listopada

W dniu 28 listopada br. w Teatrze „Ateneum” w Warszawie odbyła się Gala Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy z okazji Święta Kolejarza. Wśród znamienitych gości obecni byli m. in sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, prezesi spółek kolejowych, a przede wszystkim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury wręczył…

Wybory w ZZK Śl.

W dniach 17-18 listopada w miejscowości Złoty Potok odbył się VII Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Uczestniczyło w nim 38 Delegatów wcześniej wybranych podczas zebrań w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych. Na zjazd przybyło wielu znamienitych gości – przedstawiciele Federacji ZZK z Warszawy: przewodniczący Jan Przywoźny wraz z zastępcami Radosławem Strakulskim i Krzysztofem Bączkiem oraz…