Obradowała Komisja Forum Młodych Federacji ZZK

Dnia 30.09 w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie Komisji Forum Młodych Federacja ZZK. Posiedzeniu przewodniczył kol. Sebastian Szwarc, a z ramienia Zarządu Głównego Federacji ZZK obecny był Przewodniczący Jan Przywoźny oraz Wiceprzewodniczący Radosław Strakulski. Oprócz stałych punktów posiedzenia, członkowie Komisji poruszyli problem braku “świadomości roli związków zawodowych” wśród młodych pracowników oraz budzący skrajne emocje…

Gratulacje dla Lodzi Winiarskiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza Koleżanka Leokadia WINIARSKA została uhonorowana odznaką Zasłużony dla Województwa Opolskiego. Jest to tym bardziej cenne odznaczenie, gdyż nadano je tylko siedmiu osobom wywodzącym się z Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych. Uroczystość nadania tego zaszczytnego odznaczenia odbyła się 1 września br. na Zamku w Mosznej, a odznaczenia wręczał…

Kondolencje

Naszej KoleżanceAsi KLEKOTnajszczersze wyrazy współczuciaz powodu śmierci mężaskładająKoleżanki i Koledzy z Zarządu GłównegoZwiązku Zawodowego Kolejarzy Śląskich

Nasz przedstawiciel w Zespole Monitorującym Gwarancje dla Młodzieży

Miło nam poinformować, iż Przewodniczący Komisji Forum Młodych Federacji ZZK kol. Sebastian Szwarc, powołany został z ramienia Forum Związków Zawodowych, do Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.Do zadań Zespołu należy: opiniowanie działań podejmowanych w ramach realizacji Gwarancji dla młodzieży, a także sprawozdań z realizacji tej inicjatywy oraz proponowanie nowych rozwiązań,…