Nareszcie mogliśmy się spotkać.

Z wiadomych przyczyn od bardzo długiego czasu nie mogło dojść do stacjonarnego zebrania Zarządu Głównego ZZK Śl. Na szczęście została zlikwidowana większa część obostrzeń i do takiego spotkania doszło 9 czerwca 2021 r. Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy dotyczące działalności organizacji zakładowych i międzyzakładowych ZZK Śl. Przekazano także aktualne wiadomości z poszczególnych spółek PKP. Osobnym…

Podziękowania

Z wielką dumą przekazuję informację,  że nasza Koleżanka Joanna Klekot członkini Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich, przewodnicząca organizacji zakładowej w Zakładzie Linii Kolejowych w Częstochowie i przewodnicząca Rady Branżowej PLK Federacji ZZK, zebrała odpowiednią ilość podpisów pod swoją kandydaturą na członka do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Asiu, w imieniu Zarządu Głównego ZZK ŚL. gratuluję i…

Komisja Młodych Federacji ZZK w sprawie Art. 188 kp

W ostatnim czasie, członkowie Komisji Forum Młodych Federacja ZZK, poproszeni zostali przez pracowników, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi trybu udzielania przez pracodawców opieki na dziecko do lat 14, o wyjaśnienie tegoż zagadnienia. Jako że Komisja Forum Młodych powołana została do działalności na rzecz młodych członków organizacji związkowych jak i pracowników, postanowiliśmy zabrać głos…

Kolejne spotkanie Forum Komisji Młodych Federacji ZZK

Dnia 19.04.2021 odbyło się za pośrednictwem aplikacji Facebook, zdalne posiedzenie Komisji Forum Młodych Federacji ZZK. Posiedzeniu przewodniczył kol. Sebastian Szwarc, a z ramienia kierownictwa Federacji, uczestniczył wiceprzewodniczący Radosław Strakulski. Gośćmi pierwszej części posiedzenia byli Jarosław Ślepaczuk przewodniczący Rady Branżowej PKP Cargo oraz Joanna Klekot, przewodnicząca Rady Branżowej PKP PLK, której przekazano listy poparcia jako kandydatce…