Przedświąteczne posiedzenie Komisji Forum Młodych FZZK

W dniu 20 grudnia 2023 roku w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie odbyło się przedświąteczne posiedzenie Komisji Forum Młodych FZZK, które prowadził przewodniczący Komisji kol. Sebastian Szwarc. Z ramienia kierownictwa Federacji ZZK obecni byli przewodniczący Jan Przywoźny i wiceprzewodniczący Krzysztof Bączek.  W spotkaniu wziął udział także zaproszony przewodniczący Rady Branżowej Straży Ochrony Kolei…

Obradował Zarząd Międzyzakładowy ZZK Śląskich Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu

W dniu 15.12.2023 swoje wigilijne posiedzenie,  odbył Zarząd Międzyzakładowy ZZK Śląskich przy Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele kierownictwa Zarządu Głównego Janusz Kowalczyk i Sebastian Szwarc. W czasie posiedzenia przestawiona została m.in. możliwość przystąpienia organizacji z Sosnowca do obsługi prawnej dla członków związku. Propozycja ta spotkała się z aprobatą uczestników.  Przedświąteczne…