Srebro dla Śląska!

W dniach 8-10.09.2023 w ośrodku „Kolejarz” w Muszynie, odbyło się coroczne Święto Federacji ZZK, w którym to udział wzięła ponad sześćdziesięcio osobowa grupa Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Jak co roku też, zaszczycili nas liczni goście m.in sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, przedstawiciele wojewody małopolskiego, Urzędu Transportu Kolejowego, zarządów spółek kolejowych, a także komendant…

Dodatkowa nagroda pieniężna w PKP PLK

Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A podjął decyzję o przyznaniu pracownikom dodatkowej gratyfikacji pieniężnej. Wypłata nagrody w wysokości 800 zł brutto nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2023

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń dotyczących Straży Ochrony Kolei

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei, a także norm przydziału, warunków i sposobów ich noszenia https://legislacja.gov.pl/projekt/12376255 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei https://legislacja.gov.pl/projekt/12376057

O sprawach pracowniczych z sekretarzem Śląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy

W dniu dzisiejszym w siedzibie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich gościliśmy członka Rady Wojewódzkiej Ogólnopolskego Porozumienia Związków Zawodowych,  będącego jednocześnie sekretarzem Śląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy Marcinem Grzybowskim oraz Pana Stanisława Wiśniowskiego. Oprócz tematu poprawienia współpracy między związkowej na rzecz pracowników, poruszony zostały temat zbliżających się wyborów oraz oczekiwań Pracowników, a w szczególności Kolejarzy.…