PKP Energetyka z dużym wzrostem sprzedaży

Źródło – Rynek Kolejowy PKP Energetyka podsumowała I kwartał 2012 r. w obszarze obrotu energią elektryczną. Wolumen energii sprzedanej w tym okresie wyniósł 1,44 TWh, co w porównaniu z wielkością osiągniętą w I kwartale 2011 roku, czyli 1,32 TWh, stanowi wzrost o ponad 8 proc. Ponad 55 proc. wolumenu stanowiła energia elektryczna sprzedawana poza trakcję elektryczną. Fot. PKP Energetyka

PKP Energetyka całkowicie na rynku infrastruktury

– Nie tylko autostrady kolejowe, ale również autostrady drogowe – PKP Energetyka z powodzeniem znajduje swoje miejsce na rynku infrastruktury – podkreśla Tadeusz Skobel, prezes PKP Energetyka. Fot. PKP Energetyka

PKP Energetyka podsumowała 2008 rok

 Źródło – Rynek Kolejowy 12 lutego podczas uroczystej gali spółka PKP Energetyka podsumowała największe osiągnięcia roku 2008 i zarysowała plany na rok bieżący. Wyłoniono także najlepszych menedżerów i najlepsze zakłady – ludzi i jednostki, którym firma zawdzięcza dobre wyniki osiągnięte w minionym roku.

PKP Energetyka S.A

Źródło: PKP Energetyka  Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 2 lutego 2009 r. „PKP Energetyka” spółka z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców jako PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.