PKP Energetyka z dużym wzrostem sprzedaży

przez admin

Źródło – Rynek Kolejowy

PKP Energetyka podsumowała I kwartał 2012 r. w obszarze obrotu energią elektryczną. Wolumen energii sprzedanej w tym okresie wyniósł 1,44 TWh, co w porównaniu z wielkością osiągniętą w I kwartale 2011 roku, czyli 1,32 TWh, stanowi wzrost o ponad 8 proc. Ponad 55 proc. wolumenu stanowiła energia elektryczna sprzedawana poza trakcję elektryczną.

 Fot. PKP Energetyka  Fot. PKP Energetyka

– Dzięki przyjętej strategii i efektywnemu wykorzystywaniu możliwości, jakie daje TPA (Third Party Access), PKP Energetyka jest dziś największym alternatywnym dostawcą energii w Polsce, wobec dużych skonsolidowanych grup energetycznych, posiadających własne źródła wytwarzania – zaznaczyła spółka w komunikacie.

– Skala działalności PKP Energetyka oraz pozycja największego alternatywnego dostawcy energii, jaką obecnie zajmujemy, przemawia za pozyskiwaniem energii z nowych źródeł, które zapewnią naszym klientom gwarancję dostaw, a nam wyższą efektywność działalności – komentuje Tadeusz Skobel, prezes zarządu PKP Energetyka.

 802,4 GWh, a więc ponad 55 proc. całego wolumenu, stanowiła energia sprzedana na cele nietrakcyjne. Dzięki efektywnemu wykorzystywaniu możliwości, jakie daje sprzedaż energii na zasadach TPA, do klientów z tej grupy trafiło ponad 514 GWh energii. Jest to istotna poprawa wyników w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. – wzrost wolumenu o 28 proc

– Ogólnopolska sieć dystrybucyjna oraz oferta dopasowana do poszczególnych grup klientów przynoszą efekty w postaci coraz większych wolumenów energii sprzedawanej na rynku pozakolejowym – komentuje Tadeusz Skobel.– Wyniki zanotowane przez PKP Energetyka w I kwartale 2012 r. ugruntowały spółkę na pozycji największego alternatywnego dostawcy energii w Polsce – dodaje.

Cały 2011 r. PKP Energetyka zakończyła z następującymi wynikami:

  • blisko 5,4 TWh sprzedanej energii elektrycznej, z czego ponad 3 TWh, a więc aż 56 proc., stanowiła energia nietrakcyjna;
  • 951,5 GWh energii nietrakcyjnej sprzedanej w ramach umów kompleksowych;
  • blisko 52,5 tys. klientów.

Dla porównania powyższe wartości w 2010 roku kształtowały się następująco:

  • blisko 4,1 TWh sprzedanej energii elektrycznej, z czego ponad 1,7 TWh, a więc 42 proc., stanowiła energia nietrakcyjna;
  • 988 GWh energii nietrakcyjnej sprzedanej w ramach umów kompleksowych;
  • prawie 45 tys. klientów.