PKP Energetyka podsumowała 2008 rok

przez admin

 Źródło – Rynek Kolejowy

12 lutego podczas uroczystej gali spółka PKP Energetyka podsumowała największe osiągnięcia roku 2008 i zarysowała plany na rok bieżący. Wyłoniono także najlepszych menedżerów i najlepsze zakłady – ludzi i jednostki, którym firma zawdzięcza dobre wyniki osiągnięte w minionym roku.

Jak podkreśla kierownictwo PKP Energetyka, do największych osiągnięć 2008 roku należy zaliczyć osiągnięcie przychodów na poziomie powyżej 2,2 mld złotych. Wśród najważniejszych zleceń zdobytych w ubiegłym roku szczególnie istotne jest wygranie przetargu na realizację modernizacji linii kolejowej w obrębie LCS Tczew. Wartość tej realizacji to 250,2 mln euro. PKP Energetyka uzyskała również w tym okresie status Operatora Systemu Dystrybucyjnego, a także otrzymała licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy.

Rok 2008 był dobrym rokiem nie tylko dla spółki, ale także dla zatrudnionych w niej pracowników. Nastąpił zauważalny wzrost wynagrodzeń – o 20,85 %. Według Dyrektora Handlowego spółki Grzegorza Grabowskiego to efekt przyjętej przez firmę polityki zatrudnienia. – Chcemy zatrudniać osoby o dobrych kwalifikacjach za godziwe pieniądze – zaznacza dyrektor.

W minionym roku do długiej listy prestiżowych nagród i wyróżnień zdobytych przez PKP Energetyka dołączyły kolejne: tytuł Lidera Transportu Szynowego oraz wyróżnienia w konkursach „Perła Polskiej Gospodarki” i „Jakość Roku ‘08”.

Podczas dorocznej gali 12 lutego 2009 r. wręczono nagrody najlepszym pracownikom spółki i zakładom, które wykazały się największą efektywnością. Menedżerem Roku 2008 został Zdzisław Wesołowski z Zakładu Północnego. Statuetkę Po Prostu Najlepszy – przyznawaną pracownikom centrali – zdobył naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – Marcin Jasiocha. Tytuł ten otrzymują osoby wzorowo realizujące powierzone im zadania, a także wpływające na rozwój firmy i jej dobry wizerunek. Liderem Rynku 2008 został Zakład Mazowiecki, a Liderem Techniki – Zakład Zachodni (w tym przypadku doceniono prace w ramach modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego