Informacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A.

przez admin

 

12 lutego bieżącego roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. odwołało ze składu Zarządu spółki: Zbigniewa Janickiego – Członka Zarządu do spraw handlowych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. powołało do składu Zarządu spółki: Marka Zaleśnego – Członka Zarządu do spraw handlowych.    Inż. Marek Zaleśny (ur. 26.06.1963 roku) jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dotychczas pełnił obowiązki członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.  W latach 2005-2007 Członek Zarządu CTL Logistics SA. Dyrektor Pionu Handlowego.