Obradowała Rada Branżowa Straży Ochrony Kolei

W dniu 15.02.2023 w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Straży Ochrony Kolei.W posiedzeniu udział wzięli Komendant Główny SOK Pan dr inż. Józef Hałyk oraz Naczelnik wydziału ds. pracowniczych Pani Bożena Mróz.Tematy jakie podjęła Rada wraz z zaproszonymi gośćmi z  Komendy Głównej to m.in propozycja zmiany kwot ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację…

Zapraszamy do nowej siedziby Zarządu Głównego!

Miło nam poinformować, iż od miesiąca Lutego 2023 roku, nastąpiła zmiana siedziby Zarządu Głównego ZZK Śl. Obecnie znajdujemy się w Katowicach ul. Wolnego 12 pokój 315. Dzięki wysiłkom wielu naszych działaczy (za który serdecznie dziękujemy!), udało nam się przygotować biuro, godne reprezentowania blisko 2,5 tysiąca członków zrzeszonych w Związku Zawodowym Kolejarzy Śląskich.  Wszystkich działaczy, członków,…

Porozumienie w CARGO ! 

Mamy Porozumienie kończące spór zbiorowy oraz wdrażające podwyżkę wynagrodzeń dla Pracowników Spółki PKP CARGO S.A z dniem 1 stycznia 2023 r.

Obradowała Komisja Forum Młodych

Dnia 19.01 obyło się posiedzenie Komisji Forum Młodych FZZK, które poprowadził przewodniczący Sebastian Szwarc. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierowctwa Federacji ZZK.Gościem Komisji był ubiegłoroczny laureat nagrody „Lider BHP” Artur Grzegorczyk, pracownik Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie.W czasie spotkania przedstawiono propozycje projektów do zrealizowania w roku 2023, takich jak szkolenie z tematyki roli i…

VI Kongres Forum Związków Zawodowych 

W dniach 9-10.01.2023 w Warszawie, odbył się VI Kongres Forum Związków Zawodowych. W jego obradach uczestniczyli również delegaci Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, w tym przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich, Janusz Kowalczyk. Na kolejną kadencję przewodniczącą Forum Związków Zawodowych wybrana została ponownie Dorota Gardias, a jednym z wiceprzewodniczących został Jan Przywoźny, przewodniczący Federacji ZZK.Oprócz…

Ulga podatkowa za składki związkowe

Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.Roczny limit tej ulgi to 500 zł. Warto zaznaczyć, iż w przypadku potrącania składki związkowej z wynagrodzenia przez pracodawcę, to informacja o potrąceniu znajdzie się w PIT – 11.Powyższe ma związek z art. 26…