Komunikat nr 2 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

W załączeniu przekazuję treść Komunikatu nr 2. Jednocześnie informuję, że otrzymaliśmy zaproszenie na piątek 18 września br. na spotkanie, podczas którego zgodnie z deklaracją Prezesa Zarządu powinniśmy otrzymać pełny zakres informacji. O planowanych działaniach naprawczych i o przebiegu spotkania będziemy na bieżąco informować z kol. Marianem Kogutem w piątek. Komunikat Pozdrawiam J.Ślepaczuk

Kadencja Federacji ZZK rozpoczęta

Nowa kadencja Federacji ZZK rozpoczęta. W poprzednim materiale informowaliśmy o X Zjeździe Federacji ZZK, na którym dokonano wyboru nowych władz. W związku z nową kadencją Federacji ZZK i zgodnie z Ordynacją Wyborczą odbyły się wybory w poszczególnych Radach Branżowych Federacji ZZK. Miło nas poinformować, że w wyniku tych wyborów nasi przedstawiciele Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich…

Konkurs PIP rozstrzygnięty

Okręgowy finał konkursów PIP w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” „Służba BHP – Najlepszy Doradca Pracodawcy” rozstrzygnięty.

Praca w czasie pandemii

Poniżej przekazujemy informację przygotowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego dot. wytycznych COVID-19.