Obradowała Rada Branżowa Straży Ochrony Kolei

przez admin

W dniu 15.02.2023 w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Straży Ochrony Kolei.
W posiedzeniu udział wzięli Komendant Główny SOK Pan dr inż. Józef Hałyk oraz Naczelnik wydziału ds. pracowniczych Pani Bożena Mróz.
Tematy jakie podjęła Rada wraz z zaproszonymi gośćmi z  Komendy Głównej to m.in propozycja zmiany kwot ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży służbowej i  obuwia, projekt zmian do rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju ws. umundurowania funkcjonariuszy SOK, czas pracy, współpraca Komendantów Komend Regionalnych ze  społeczną inspekcją pracy czy techniczne zagadnienia takie jak m.in zmiana w przepisach dotyczących przechowywania oporzadzenia.