Obradowała Komisja Forum Młodych

przez admin

Dnia 19.01 obyło się posiedzenie Komisji Forum Młodych FZZK, które poprowadził przewodniczący Sebastian Szwarc. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierowctwa Federacji ZZK.
Gościem Komisji był ubiegłoroczny laureat nagrody „Lider BHP” Artur Grzegorczyk, pracownik Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie.
W czasie spotkania przedstawiono propozycje projektów do zrealizowania w roku 2023, takich jak szkolenie z tematyki roli i uprawnień związków zawodowych w zakładzie pracy, uruchomienie konkursu „Zasłużony dla Młodych” czy idee tzw. „Ringu związkowego”. O przebiegu projektów będziemy informować.

Warte docenienia jest, iż w spotkaniu udział wzięli nowi perspektywiczni młodzi ludzie, z m.in Śląska, Warszawy, Poznania czy Gdańska.

Witamy i powodzenia!!!