Porozumienie w PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.

przez admin

W dniu 08.08.2023r. w Warszawie odbyło się spotkanie  strony społecznej z Zarządem Spółki w sprawie możliwości wypłacenia dodatkowego świadczenia w wysokości 450 zł. dla wszystkich pracowników CARGOTABOR. Świadczenie zostanie wypłacone z bieżącą wypłatą za miesiąc lipiec 2023 r.