Komisje Federacji ZZK już po wyborach

Dnia 23 września 2020 roku w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie wyborcze Komisji Forum Młodych FZZK. W wyniku wyborów Przewodniczącym Komisji został wybrany jednogłośnie kol. Sebastian Szwarc (Wiceprzewodniczący Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich…

Komunikat nr 3 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

KOLEŻANKI I KOLEDZY. Informuję, że w dniu dzisiejszym Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A Z ramienia Federacji ZZK w punkcie dotyczącym sytuacji spółki głos zabierał Przewodniczący kol. Jan Przywoźny. W…

Nie mówimy żegnaj, lecz do widzenia

Ponad 45 lat to w życiu każdego z nas bardzo wiele. Tym bardziej jeżeli jest to czas pracy zawodowej. Tyle właśnie lat na kolei przepracował nasz Kolega Heniek TOMIK. Cały ten okres związany z “taborem”…

Pikieta zawieszona

Koleżanki i Koledzy.  W załączeniu przesyłamy treść ustaleń zawartych podczas spotkania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, które odbyło się po spotkaniu z Zarządem Spółki z inicjatywy Krzysztofa Mamińskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Jednocześnie informuję, że…

Komunikat nr 2 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

W załączeniu przekazuję treść Komunikatu nr 2. Jednocześnie informuję, że otrzymaliśmy zaproszenie na piątek 18 września br. na spotkanie, podczas którego zgodnie z deklaracją Prezesa Zarządu powinniśmy otrzymać pełny zakres informacji. O planowanych działaniach naprawczych…

Kadencja Federacji ZZK rozpoczęta

Nowa kadencja Federacji ZZK rozpoczęta. W poprzednim materiale informowaliśmy o X Zjeździe Federacji ZZK, na którym dokonano wyboru nowych władz. W związku z nową kadencją Federacji ZZK i zgodnie z Ordynacją Wyborczą odbyły się wybory…

Zawiązanie Komitetu protestacyjnego

Koleżanki i Koledzy. Informuję, że w dniu dzisiejszym podczas spotkania 3 Central Związkowych w którym uczestniczyliśmy z kol. Marianem Kogutem zawiązany został Komitet Protestacyjny. W dniu jutrzejszym w godzinach popołudniowych zostanie przesłany 1 Komunikat zawierający…