List otwarty do pracowników PKP Cargo

Pismo trzech central związkowych w odpowiedzi na stanowisko związków zawodowych (z dnia 06.12.2023), które nie podpisały porozumienia w dniu 01.12.2023.

Gala Święta Kolejarza w Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy

Dnia 27.11.2023 w teatrze „Ateneum” w Warszawie, odbyła się Gala Święta Kolejarza zorganizowana przez Federację Związków Zawodowych Kolejarzy.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Prezydenta RP, resortu infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego, członkowie zarządów spółek kolejowych, komendant…