Nareszcie mogliśmy się spotkać.

Z wiadomych przyczyn od bardzo długiego czasu nie mogło dojść do stacjonarnego zebrania Zarządu Głównego ZZK Śl. Na szczęście została zlikwidowana większa część obostrzeń i do takiego spotkania doszło 9 czerwca 2021 r. Na posiedzeniu…

Podziękowania

Z wielką dumą przekazuję informację,  że nasza Koleżanka Joanna Klekot członkini Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich, przewodnicząca organizacji zakładowej w Zakładzie Linii Kolejowych w Częstochowie i przewodnicząca Rady Branżowej PLK Federacji ZZK, zebrała odpowiednią ilość podpisów…

Komisja Młodych Federacji ZZK w sprawie Art. 188 kp

W ostatnim czasie, członkowie Komisji Forum Młodych Federacja ZZK, poproszeni zostali przez pracowników, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi trybu udzielania przez pracodawców opieki na dziecko do lat 14, o wyjaśnienie tegoż zagadnienia. Jako…

Kolejne spotkanie Forum Komisji Młodych Federacji ZZK

Dnia 19.04.2021 odbyło się za pośrednictwem aplikacji Facebook, zdalne posiedzenie Komisji Forum Młodych Federacji ZZK. Posiedzeniu przewodniczył kol. Sebastian Szwarc, a z ramienia kierownictwa Federacji, uczestniczył wiceprzewodniczący Radosław Strakulski. Gośćmi pierwszej części posiedzenia byli Jarosław…