O wypadkach przy pracy

Społeczny Inspektor Pracy to często niedoceniana funkcja w zakładzie pracy. Rola SIP to m.in kontrola przestrzegania przepisów BHP, udział w komisjach powypadkowych ale także dbanie o respektowanie kodeksu pracy i wewnętrznych regulaminów w zakładzie W…

Pan Jarosław Garstka nowym Komendantem Głównym Straży Ochrony Kolei.

W dniu 16.04.2024 na stanowisko Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei powołany został Pan Jarosław Garstka.  Stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego SOK objął ponownie Pan Paweł Boczek. W dniu 18.04.2024 odbyło się spotkanie organizacji związkowych z Komendantem…

Nadal brak porozumienia w sprawie podwyżek płac w PKP PLK S.A.

W dniu 17 kwietnia br. odbyło się kolejne (drugie) spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w PKP PLK S.A. z kierownictwem spółki  w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników w 2024 roku. W spotkaniu ze strony pracodawcy…

Będąc członkiem związku zawodowego pomagasz!

W dniu 27.03.2024 w Specjalistycznym Niepublicznym Przedszkolu Edukacyjno -Rehabilatycyjnym w Katowicach, odbył się spektakl wystawiony przez Teatr za Jeden Uśmiech. Wydarzenie to zorganizowane dla podopiecznych placówki, wsparł Zarząd Główny Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich nie tylko…

Strona związkowa w PKP PLK odrzuca propozycję podwyżek płac

W dniu 27 marca br. odbyło się  spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w PKP PLK S.A. z kierownictwem spółki, które prowadził Pan Prezes Piotr Wyborski w obecności Pani Dyrektor ds. pracowniczych  Magdaleny Jończyk. Było to…