Zasiłek opiekuńczy, a praca zmianowa

W związku z zamknięciem żłobków i przedszkoli i związaną z tym kwestią dotyczącą przyznania zasiłków opiekuńczych,  zwróciłem do ZUS się z pytaniem, dotyczącym co w przypadku pracowników wykonujących pracę zmianową. Czy okres opieki obejmuje również zmianę…

Joanna Klekot kandydatką do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A

W dniu 24.03.2021 r. w Federacji ZZK odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych Federacji ZZK. Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia był wybór kandydata na kandydata – przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP PLK…