Notatka

przez admin
Notatka ze spotkania Pracodawcy
z przedstawicielami organizacji związkowych
działających w PKP Polskie Linie Kolejowe SA
w dniu 26 marca 2009 r.
 
I. Stanowisko pracodawcy:
Pracodawca zaproponował następujacą treść zapisów porozumienia:

1. Biorąc pod uwagę sytuacje finansową spółki, strony ustalają, iż w 2009 r nie będzie wprowadzona systemowa podwyżka wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A.
2. Na podstawie analizy wyników finansowych po I półroczu 2009 r pracodawca przedstawi ewentualne możliwości ruchówpłacowych w bieżącym roku.
3. Strony oświadczają, że widzą potrzebę nowelizacji systemu wynagrodzania w PKP PLK S.A.
4. Pracodawca proponuje zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” zawartego w dniu 11 stycznia 2005 r. w Warszawie oraz Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP PLK S.A. zawartego 11 stycznia 2005 r i niezwłocznie podjąć prace nad nowymi uregulowaniami, w tym zakresie.
II. Stanowisko strony związkowej do propozycji pracodawcy:
Strona związkowa, w terminie do 15 kwietnia 2009 roku przedstawi w formie pisemnej stanowisko, do powyższej propozycji treści porozumienia.
III. Termin następnego spotkania Strony ustaliły na dzień 21 kwietnia 2009 r godz. 12.00
 
Podpisy Związków Zawodowych i Pracodawcy.