WKDS o śląskich zakładach PKP Cargo SA

przez admin

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego ponownie zajmie się sprawą restrukturyzacji działających na Śląsku zakładów PKP Cargo SA – Górnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA w Rybniku ,Śląsko-Dąbrowskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA w Katowicach i Śląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA w Tarnowskich Górach .

 

Wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz przewodniczący komisji zakończył dzisiejsze obrady przyjętym wnioskiem o kolejne zwołanie posiedzenia WKDS w Katowicach z udziałem właściciela firmy –  ministra infrastruktury. Przewodniczący ZW Forum Związków Zawodowych Dariusz Trzcionka mimo nie przyjętego stanowiska komisji zapowiedział, że wystosuje do Wojewody Śląskiego powtórną prośbę o zwołanie WKDS z udziałem ministra lub wiceministra infrastruktury. W spotkaniu, obok członków  Komisji, udział  wzięli  przedstawiciele ministerstwa infrastruktury i skarbu państwa, śląscy posłowie oraz przedstawiciele organizacji związkowych, działających w ramach Górnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA w Rybniku ,Śląsko-Dąbrowskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA w Katowicach i Śląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA w Tarnowskich Górach . Pracodawcę reprezentował członek zarządu ds. pracowniczych PKP Cargo SA oraz dyrektorzy trzech zakładów działających na Śląsku spółki PKP Cargo. Górnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA w Rybniku ,Śląsko-Dąbrowskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA w Katowicach i Śląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA w Tarnowskich Górach .

 

Podczas spotkania członek zarządu ds. pracowniczych Ireneusz Wasilewski przedstawił dotychczasowe rezultaty restrukturyzacji PKP Cargo, które rozpoczęły się w 2008 r. Jej rezultatem było m.in. zmniejszenie liczby zakładów – z 42 do 16 oraz redukcja zatrudnienia. Wstępnie też poinformował, że planowane jest  dalsze scalanie zakładów, by docelowo na obszarze kraju funkcjonowało 10 jednostek PKP Cargo.

Źródło – Śl. UW 

 Informuję dodatkowo,że Wojewódzka  Komisja Dialogu Społecznego została zwołana  na wniosek Przewodniczącego Zarządu Głównego ZZKŚl. Jana Lalika oraz Przewodniczącego ZZM Jaworzno – Szczakowa Andrzeja Koniecznego , organizacji zrzeszonych w FORUM ZZ . 

Z ramienia ZZKŚl. w posiedzeniu brali udział : Jan Lalik , Maria Żyła , Stanisław Dybich , Zbigniew Medalion , Jarosław Ślepaczuk  i Arkadiusz Tylkowski.

Dziękuję Panu Wojewodzie Śląskiemu za przyjęcie wniosku i zwołanie WKDS , wszystkim członkom Komisji , a szczególnie Kol. Dariuszowi Trzcionce za zrozumienie trudnego problemu planowanej likwidacji kolejnych zakładów kolejowych na Śląsku , mimo uzyskiwanych doskonałych wyników ekonomicznych. Specjalne  podziękowania dla Pani Poseł Elżbiety Pierzchały , która w sposób stanowczy zaprotestowała przeciwko planom Zarządu spółki CARGO dot. łączenia Śląskich Zakładów.

Mam nadzieję , że nasze argumenty i poparcie WKDS doprowadzą do korekty planów Zarządu  Spółki PKP CARGO S.A dot. zakładów na terenie woj.Śląskiego.

                                                                                               Jan Lalik