Stanowisko Związków Zawodowych działających w Spółce PKP Cargo S.A. podjęte w związku z decyzją Ministra Infrastruktury w sprawie prywatyzacji Spółki PKP Cargo S.A przez inwestora strategicznego

przez admin

Wyznaczone na 15 marca przez Zarząd PKP CARGO S.A. spotkanie ze związkami zawodowymi w temacie wynegocjowania Pakietu Gwarancji Socjalnych dla pracowników przeznaczonej do prywatyzacji póki co państwowej spółki przewozów towarowych PKP CARGO zakończyło się przyjęciem przez stronę związkową stanowiska, które przedstawiam poniżej:

Stanowisko Związków Zawodowych działających w Spółce PKP Cargo S.A. podjęte w związku z decyzją Ministra Infrastruktury w sprawie prywatyzacji Spółki PKP Cargo S.A przez inwestora strategicznego

Związki Zawodowe działające w Spółce PKP Cargo S.A. kategorycznie sprzeciwiają się podjętemu procesowi prywatyzacji Spółki PKP Cargo S.A. przez inwestora strategicznego.

Uważamy, że taka forma prywatyzacji lansowana przez Ministra Infrastruktury z uwagi na chęć pozyskania środków na spłatę zadłużenia PKP S.A. jest szkodliwa dla Spółki, jej pracowników i Skarbu Państwa.

Związki Zawodowe działające w PKP Cargo S.A. stoją na stanowisku, że ewentualna prywatyzacja musi zapewnić środki rozwojowe dla Spółki, dawać gwarancje jej funkcjonowania na konkurencyjnym rynku i być należycie przygotowana przede wszystkim przez stworzenie trwałych i konkurencyjnych w stosunku do transportu drogowego kosztów dostępu do infrastruktury. Główną wartością Spółki Cargo S.A. jest rynek przewozów towarowych, dlatego próby sprzedaży tej Spółki bez odpowiednich regulacji w tej sferze jest działaniem niezwykle szkodliwym porównywalnym z sabotażem.

Fakt zwołania spotkania w sprawie negocjacji paktu gwarancji pracowniczych w PKP Cargo S.A. – w przeddzień posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, na którym na wniosek strony społecznej ma być przyjęte ustalenie, że pakty gwarancji pracowniczych będą stanowiły integralną część umów prywatyzacyjnych – uważamy za pozorowanie dialogu społecznego a nie merytoryczny i rzeczywisty dialog ze stroną społeczną.

Dlatego Związki Zawodowe działające w PKP Cargo S.A. informują, że negocjacje paktu gwarancji pracowniczych podejmą po dokonaniu ww. ustaleń Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

/-/ przedstawiciele związków zawodowych

Warszawa, dnia 15.03.2011 r.

 

Z poważaniem,
Best regards,

PIOTR STRĘBSKI

 

Pobierz