UMWŚ szuka kompromisu w sprawie pociągów

przez admin

Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz przedstawił prezesowi Przewozów Regionalnych Małgorzacie Kuczewskiej-Łasce warunki kompromisu. Ma on na celu ratowanie przed zapaścią systemu kolejowych przewozów pasażerskich w województwie – poinformowało biuro prasowe Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Powodem sporu były roszczenia finansowe Przewozów Regionalnych. Dotyczyły one zwiększenia przez samorząd województwa kwoty dofinansowania regionalnych przewozów pasażerskich ze 110 do ok. 159 mln zł. Na taką kwotę PR oszacowały swój deficyt. W wypadku niespełnienia warunków, Przewozy Regionalne kilka godzin przed spotkaniem z marszałkiem zapowiedziały wycofanie 64 połączeń, by – jak tłumaczyły – nie generować większych strat przy dofinansowaniu na niezmienionym poziomie – napisano w komunikacie.

W wyniku dzisiejszego spotkania Przewozy Regionalne wycofają się z zamiaru zawieszenia 64 pociągów. Warunkiem kompromisu było przyjecie przez marszałka kalkulacji dotyczących podwyższenia dofinansowania o ok. 49 milionów złotych.

Marszałek będzie rekomendował w piątek zarządowi województwa podpisanie półroczne umowy z przewoźnikiem. Ma to zapobiec wprowadzeniu od 22 marca zapowiedzianej przez Przewozy Regionalne korekty rozkładu jazdy. W tej sytuacji Przewozy Regionalne podpiszą dwie umowy półroczne, a nie jak dotychczas – jedną, która obowiązywała przez 12 miesięcy. Oznacza to, że w pierwszym półroczu przewoźnik może otrzymać ok. 79,5 mln zł.

Ponadto do czerwca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego będzie miał czas na przeprowadzenie szczegółowego audytu kosztów świadczenia usług przez Śląski Zakład Przewozów Regionalnych. W ten sposób, jak zapowiedział marszałek, samorząd województwa będzie lepiej przygotowany do podpisania umowy na kolejne pół roku. To także czas na przygotowanie zasad współpracy z Przewozami Regionalnymi, które od kolejnego półrocza stracą monopol na rynku przewozów pasażerskich w Śląskiem. W tym czasie zadebiutuje nowa spółka samorządu województwa – Koleje Śląskie. Przejmie ona w pierwszej kolejności połączenia na linii Gliwice – Katowice – Częstochowa. Następnie powinna dać sobie radę z sukcesywnie zwiększającą się liczbą połączeń. Marszałek Adam Matusiewicz nie ukrywa, że działalność nowego przewoźnika będzie na mniejszą skalę generować koszty, umożliwi większą elastyczność i mobilność. Ponadto samorząd województwa, jako wyłączny udziałowiec spółki, będzie miał silną kontrolę nad jej działalnością i ponoszonymi kosztami. „Im wcześniej Koleje Śląskie rozpoczną pracę, tym lepiej dla pasażera” – powiedział marszałek Adam Matusiewicz.

Zmiana zasad dofinansowania Przewozów Regionalnych będzie wiązała się z koniecznością zmian w budżecie województwa. Marszałek ma nadzieję, że jego plany spotkają się z akceptacją radnych województwa. Przypominamy, dofinansowanie Przewozów Regionalnych reguluje pięcioletnia umowa, która obowiązuje od 2008 do 2012 roku. Zapewnia ona łączną kwotę dofinansowania w wysokości 510 mln zł. Co dwanaście miesięcy jest zawierana tzw. umowa roczna. Oznacza to, że Przewozy Regionalne mogą liczyć na regularne kwoty w wysokości ok. 100-110 mln zł. W latach 2008-2010 przekazano na ten cel łącznie 293 mln zł. Marszałek Adam Matusiewicz zadeklarował, że po 2012 zamierza odstąpić się od dotychczasowego modelu umowy wieloletniej z Przewozami Regionalnymi na rzecz rocznej – podkreślono w oświadczeniu.

źródło – Rynek Kolejowy