Rozmowy PKP S.A. – PR: warunki finansowe rozliczeń i terminy spłat ustalone

przez admin

Dzisiaj zarządy obu firm uzgodniły warunki finansowe rozliczeń oraz terminy spłat przez Przewozy Regionalne zobowiązań zaległych i bieżących wynikających z zawartych umów. Oznacza to, że spółka Przewozy Regionalne nie ma podstaw do likwidowania swoich kas na dworcach kolejowych – podał zarząd PKP S.A.

Dzisiaj zakończył się kolejny etap rozmów spółki Przewozy Regionalne i PKP S.A. Rozmowy dotyczyły spłaty przez spółkę Przewozy Regionalne zaległych 56 milionów wobec PKP S.A., między innymi, z tytułu wynajmu powierzchni na dworcach kolejowych. Spółka Przewozy Regionalne nie wywiązuje się z opłat za wynajem powierzchni na dworcach od ponad pół roku.

Dzisiaj Zarządy obu firm uzgodniły warunki finansowe rozliczeń oraz terminy spłat przez Przewozy Regionalne zobowiązań zaległych i bieżących wynikających z zawartych umów. Oznacza to, że spółka Przewozy Regionalne nie ma podstaw do likwidowania swoich kas na dworcach kolejowych.

Zarząd PKP S.A informuje, że ostatni komunikat Przewozów Regionalnych z 22 lutego nie ma podstaw w faktach. Rolą PKP S.A. jest tworzenie warunków do obsługi pasażerów na dworcach kolejowych we współpracy ze wszystkimi przewoźnikami kolejowymi na równych i partnerskich zasadach. PKP S.A. nie miała nigdy zamiaru nie będzie prowadzić działań zmierzających do zamykania kas na dworcach i zamykania w efekcie dworców, jak sugeruje to wspomniana informacja spółki Przewozy Regionalne – czytamy w oświadczeniu PKP S.A.

źródło: PKP S.A., Rynek Kolejowy