UTK: PKP PLK i Przewozy Regionalne naruszyły ustawę o transporcie kolejowym

przez admin

Zakończyło się postępowanie administracyjne UTK, wszczęte na wniosek PKP Intercity. Urząd stwierdził, że doszło do „nieprawidłowości przy składaniu wniosków i projektowaniu tras pociągów” ze strony Przewozów Regionalnych i PKP PLK. Chodzi o połączenia interREGIO, które pomimo, że są składami międzywojewódzkimi, były oznaczane jako pociągi regionalne.

Fot. Rynek KolejowyFot. Rynek Kolejowy

– Doszło do nierównoprawnego i dyskryminacyjnego traktowania przewoźników poprzez stworzenie nierównych warunków przygotowania wniosków dorocznego rozkładu jazdy a tym samym wpływu na kształt oferty przewozowej – informuje rzecznik UTK, Alvin Gajadhur.

– Wczoraj dostaliśmy dokumenty. Dzisiaj będziemy je analizować, pismo ma kilkanaście stron. Od tej decyzji przysługuje nam prawo odwołania się do prezesa UTK w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Na pewno z tej możliwości skorzystamy. W tej chwili analizujemy dokumenty przesłane przez Urząd Transportu Kolejowego – mówi Piotr Olszewski, rzecznik Przewozów Regionalnych.

Czy pociągi interREGIO są zagrożone? – Nie potrafimy obecnie odpowiedzieć na to pytanie. Po analizie przeprowadzonej przez naszych prawników będziemy wiedzieć więcej – przyznaje Olszewski.

O sprawie napisał także poseł Janusz Piechociński swoim blogu. Poinformował,  że otrzymał „właśnie przed chwilą informację, że Urząd Transportu Kolejowego wezwał pod rygorem natychmiastowej wykonalności samorządową spółkę Przewozy Regionalne do likwidacji pociągów InterRegio”.

„Wzywam Premiera Tuska, wicepremiera Pawlaka, Ministra Grabarczyka do pilnego spotkania w tej sprawie z reprezentacją właścicieli Przewozów Regionalnych z Konwentu Marszałków Województw RP… Decyzja Prezesa UTK i dotychczasowe działania PKP S.A. w stosunku do usamorządowionej spólki PR mogą oznaczać załamanie regionalnych przewozów publicznych jeszcze w tym półroczu i utratę przez PKP PR zdolności do realizowania usługi…” – napisał poseł PSL.

W kolejnym wpisie na swoim blogu, poseł Piechociński podaje: „UTK w decyzji nr TRM 9112/1/10 stwierdza naruszenie prawa (Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów) przez Przewozy Regionalne polegające na: 'nieuzasadnionym przedłożeniem w wnioskach o przydzielenie tras pociągów na Roczny Rozkład Jazdy w części C5 priorytetu P1 wynikającego z obowiązku służby publicznej bez udokumentowania tego określonymi ustawą umowami i niewłaściwej kwalifikacji rodzaju pociągu’. Z tych powodów stwierdza też naruszenie prawa przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe poprzez wprowadzenie istotnej zmiany w Regulaminie przydzielania tras… w trakcie składania przez przewoźników wniosków o przydzielenie tras pociągów na rozkład jazdy 2009/2010 i przyjęcie i rozpatrzenie wniosków o przydzielenie tras, w których nie zawarto informacji wymaganych do opracowania rozkładu jazdy. W uzasadnieniu decyzji Prezes UTK powołuje się też na nie wypełnienie przez PR obowiązku koordynacji przewozów pasażerskich. PKP PLK Prezes UTK zarzuca na etapie przydzielania tras nierównoprawne i dyskryminacyjne traktowanie przewoźników poprzez stworzenie nierównych warunków przygotowania wniosków do rocznego rozkładu jazdy tym samym wpływu na kształt oferty przewozowej” – pisze Piechociński.

„Decyzja UTK w praktyce rynkowej oznacza eliminację w części poszerzonej i konkurencyjnej oferty na rynku kolejowym, tym bardziej bolesnej dla pasażera, że w dużej mierze oferta PR powstała niejako w odpowiedzi na znaczącą w 2009 roku redukcję oferty PKP Intercity w zakresie przewozów międzywojewódzkich. Jednocześnie ma wymiar utrzymywania swoistego monopolu w tym segmencie rynku, co niesie sobą poważne zagrożenia ograniczania oferty rynku kolejowego dla potencjalnego pasażera. UTK swoją decyzją jakby wypełnił też oczekiwania w tym zakresie Resortu Infrastruktury i PKP S.A.” – napisał Janusz Piechociński na swoim blogu.

Decyzja prezesa UTK na stronie Urzędu

Źródło – Rynek Kolejowy