Przeciąganie liny w sprawie ulg przejazdowych

przez admin

W dniach 16-17 maja br. w Ośrodku Wypoczynkowym „Kolejarz” Natury Tour w Zakopanem odbyły się kolejne rokowania pomiędzy organizacjami związkowymi – sygnatariuszami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w spółkach Grupy PKP – a Związkiem Pracodawców Kolejowych. Negocjacje, jak już od dłuższego czasu, skupiają się na kwestii ulg przejazdowych dla kolejarzy na rok 2012 i lata następne.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, na spotkaniu prezes ZPK Krzysztof Mamiński miał przekazać projekt Protokołu Dodatkowego nr 8 do istniejącego PUZP, w którym zapisane zostały zmiany uprawnień do ulg przejazdowych zgodnie ze złożoną ofertą przewoźników pasażerskich.

W związku z tym, że Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP i pozostałe organizacje związkowe wyraziły opinię, że ulgi przejazdowe w 2012 roku i w latach następnych mają obowiązywać na dotychczasowych zasadach (zarówno jeśli chodzi o wysokość ulg, rodzaj środku transportu, jak i grupę osób objętych ulgami) projekt Protokołu dodatkowego nr 8 nie został formalnie przez prezesa ZPK przedstawiony.

Strona związkowa zażądała od prezesa ZPK, by wynegocjował z przewoźnikami realizację ulg przejazdowych na dotychczasowych zasadach i przypomniała o obowiązującym Porozumieniu z 2009 roku, które zdaniem związków zawodowych powinno obowiązywać do dnia 31 grudnia 2012 roku. W tej sprawie przedstawiono 3 opinie prawne – jedną przygotowaną na zlecenie FZZP PKP, jedną na zlecenie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP oraz jedną przygotowaną przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy na zlecenie ZPK.

Ponieważ dalsze negocjowanie zmian w uprawnieniach przejazdowych dla kolejarzy napotkało impas, prezes ZPK przedstawił stronie związkowej propozycje zapisów nowoprojektowanego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W związku z tym, że wszystkie zgłaszane przez związki zawodowe propozycje zapisów do nowego PUZP nie spotkały się z akceptacją ze strony pracodawcy nie zauważono sensu kontynuacji zakopiańskich negocjacji i na tym zakończono kolejne, wyjazdowe tym razem, spotkanie na linii kolejowi pracodawcy – związki zawodowe.