Przewoźnicy nie zgadzają się na propozycje ulg przejazdowych dla kolejarzy

przez admin

Prezes ZPK przedstawił przewoźnikom informację o stanowisku i propozycjach związków zawodowych co do ceny i zakresu wykupu ulg przejazdowych na rok 2012. Wczoraj strona społeczna otrzymała odpowiedź. Przewoźnicy zasadniczo nie zgadzają się nie tylko na zmianę wysokości ulgi i jej utrzymania dla członków rodzin pracowników, lecz także na wprowadzenie proponowanego przez nas produktu, jakim byłaby rodzinna książeczka biletowa – relacjonuje ZZDR.

 Fot. Rynek Kolejowy  Fot. Rynek Kolejowy

W dniach 16-17.05.2011 r. po raz kolejny przedstawiciele Związków Zawodowych działających w spółkach Grupy PKP spotkali się z Zarządem Związku Pracodawców Kolejowych. Obie strony będące sygnatariuszami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dyskutowały na temat możliwości modyfikacji jego zapisów w trybie art. 2419 §1 Kodeksu Pracy, czyli wprowadzenia protokołu dodatkowego. Od początku procedowania w tym temacie, czyli od pierwszego spotkania w kwietniu dyskusja prawie całkowicie poświęcona jest Rozdziałowi XII do PUZP którego kształt i brzmienie w zasadzie determinuje dalsze losy całości Układu. Również tym razem rozmowy w większości dotyczyły tej sprawy.

Przewoźnicy zasadniczo nie zgadzają się nie tylko na zmianę wysokości ulgi i jej utrzymania dla członków rodzin pracowników, lecz także na wprowadzenie proponowanego przez nas produktu, jakim byłaby rodzinna książeczka biletowa – relacjonuje ZZDR. Modyfikacji uległa jednak wysokość kwoty wykupu uprawnienia i proponowana jest obecnie cena 689 zł za ulgę 80% w kl. 2. Spółka PKP Intercity nadal podtrzymuje swoją propozycję dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł za uprawnienie do korzystania z ulgi w kl.1.

Zdaniem Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP trudno dostrzec dobrą wolę przewoźników do rozmów i rozwiązania tego problemu wskazuje na to nie tylko sztywne stanowisko we wszystkich innych sprawach dotyczących wykupu ulgi (oprócz jego ceny), lecz także nieobecność przedstawicieli przewoźników podczas wszystkich dotychczasowych spotkań, na których strona społeczna dyskutuje na ten temat z pracodawcami. Taka postawa pozwala postawić tezę, że Przewozy Regionalne i Spółka PKP Inter City nie są w ogóle zainteresowane tym tematem i sprzedażą ulg dla pracowników Grupy PKP – twierdzi ZZDR PKP.

Przedstawiciele ZZDR PKP obecni na spotkaniu oświadczyli, że nie podpiszą projektu Protokołu dodatkowego nr 8 do PUZP, w którym zawarte są zapisy niekorzystna dla pracowników i ich rodzin. Podtrzymujemy swoje stanowisko przedstawione na piśmie przed poprzednim posiedzeniem, mówiące o objęciu uprawnieniem do ulgi także dzieci i małżonków pracowników, jak również zapis o możliwości alternatywnego wprowadzenia rodzinnej książeczki biletowej – piszą związkowcy.

Dalsza część debaty dotyczyła propozycji innych dalszych zmian w PUZP w odniesieniu do zaproponowanego przez Związek Pracodawców Kolejowych nowego projektu tego dokumentu. Punkt po punkcie analizowano i uzasadniano propozycje zgłoszone przez stronę związkową. Poza wymienionymi wcześniej Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP zaproponował między innymi zapisy o:

  • dodatku za powierzenie dodatkowych czynności nie wynikających z zapisów w umowie o pracę oraz z charakteru pracy wykonywanej na danym stanowisku,
  • o zaliczeniu do czasu pracy pracownika – czasu na dojazd do pracy w przypadku, kiedy trwa on dłużej niż 2 godziny,
  • o stworzeniu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej (WPA), która umożliwi w spółkach Grupy stworzenie ścisłych procedur w przypadku wystąpienia tego typu sytuacji.

W ciągu dwóch dni debat nie zapadły żadne wiążące decyzje w odniesieniu do całokształtu oraz zmian zapisów w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i wydaje się, że nie zapadną dopóki nie zostanie rozstrzygnięta kwestia uprawnień do ulg przejazdowych dla pracowników, członków ich rodzin, emerytów i rencistów – uważa Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP.

 

 

(źródło: jm, Rynek Kolejowy/ZZDR PKP, 18 maja 2011)