Komunikat – Walne Zgromadzenie PKP S.A. powołało Prezesa Spółki

przez admin

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP S.A. w dniu 19 maja 2011 r. powołało na Prezesa Zarządu Spółki PKP S.A. Panią Marię Wasiak, pełniącą dotychczas obowiązki Prezesa Zarządu. Jednocześnie NWZ powołało nowego członka Zarządu Spółki Pana Romualda Bosakowskiego.

Maria Wasiak jest związana z Grupą PKP od roku 2000. W latach 2001 – 2002 Prezes Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o., wcześniej pracowała w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Romuald Bosakowski pracuje w PKP S.A. od kwietnia 2009 roku. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu był Dyrektorem ds. marketingu i zarządzania w Oddziale Dworce Kolejowe. Zajmował się między innymi tworzeniem strategii i planów marketingowych dotyczących obiektów dworcowych. Koordynował również działania z zakresu gospodarowania nieruchomościami dworcowymi. Wcześniej pracował między innymi w Ahold Polska jako regionalny koordynator ds. zarządzania sprzedażą oraz jako dyrektor handlowy w ATOL Polska. Prowadził również własną działalność gospodarczą. Jest absolwentem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Źródło – PKP S.A