O Pakcie dla pracowników PKP CARGO – cd.

przez admin

19 maja 2011 roku w siedzibie centrali PKP CARGO S.A. w Warszawie odbyły się dalsze negocjacje zapisów Paktu Gwarancji Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w PKP CARGO i spółkach zależnych, na wypadek prywatyzacji tego drugiego co do wielkości przewoźnika towarowego w Europie. W spotkaniu wzięli udział m.in. nowomianowana na stanowisko Prezesa Zarządu PKP S.A. pani Maria Wasiak, prezes PKP CARGO S.A. Wojciech Balczun, członek Zarządu PKP CARGO S.A. Ireneusz Wasilewski, przedstawiciele związków zawodowych – sygnatariuszy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz przedstawiciele kancelarii prawnych reprezentujących właściciela i stronę społeczną.

Można powiedzieć, że spotkanie składało się z dwóch części:

W pierwszej części spotkania prezes Balczun przedstawił stronie społecznej opracowany na zlecenie Zarządu PKP CARGO projekt Paktu Gwarancji Socjalnych. W związku z tym, że zapisy w nim zawarte nie są zgodne z oczekiwaniami strony społecznej, przedstawiciele FZZP PKP oświadczyli, że zaproponują wersję Paktu zmodyfikowaną w oparciu o przedłożony projekt.

Korzystając z obecności prezes PKP S.A. Marii Wasiak omówiono jednocześnie sprawy związane z aportem do spółki PKP CARGO nieruchomości, które są niezbędne spółce do wykonywania swoich zadań gospodarczych. Strona społeczna zwróciła się z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczącej wykazu tych nieruchomości i wskazującej sposób, w jaki spółka PKP S.A. przekaże je do spółki.

Druga część spotkania, w związku z ważkością zagadnienia dla pracowników kolejowych, dotyczyła sprawy mieszkań zakładowych. Prezes Wasiak poinformowała, że w PKP S.A. została podjęta, i przekazana do spółek wchodzących w skład Grupy PKP, decyzja o zakończeniu realizacji przydziału mieszkań kolejowych, co znaczy, że nie będzie już nowego rozdziału mieszkań na potrzeby służbowe pracowników kolei.

Prezes Balczun zaproponował na spotkaniu, aby przedstawiciele kancelarii prawnych reprezentujących obie strony – właściciela i pracowników – spotkali się w poniedziałek 23 maja br. o godz. 10:00 w siedzibie PKP CARGO celem wspólnego uzgodnienia niektórych zapisów, które budzą kontrowersje. Natomiast dwie godziny później, o 12:00, odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych – sygnatariuszy PUZP – z Zarządem PKP CARGO w sprawie zapisów Paktu Gwarancji Socjalnych dla pracowników. I o tym spotkaniu nie omieszkamy poinformować.

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI

Redakcja miesięcznika „Nasze Sprawy”
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP