Prezydium RB PLK przeciwko likwidacji zakładów w PKP Polskie Linie Kolejowe!

przez admin

Prezydium Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP na swoim posiedzeniu w dniu 16 września 2010 r. podtrzymuje żądania zatrzymania II etapu restrukturyzacji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który polega na ograniczeniu (z obecnych 27 do 18) liczby zakładów linii kolejowych funkcjonujących w strukturze organizacyjnej spółki. Podtrzymano tym samym stanowisko wyrażone na spotkaniu Zespołu monitorującego (administracyjno-związkowego) z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. w dniu 23 sierpnia 2010 r.

Członkowie Prezydium Rady Branżowej, w oparciu o przedstawione dokumenty uznali, że nie może być mowy o kolejnych etapach restrukturyzacji bez rzetelnego dokonania oceny – po określonym dłuższym czasie – dotychczasowych rezultatów procesu restrukturyzacji spółki. Zauważono, że mimo identycznego charakteru I etapu restrukturyzacji (zmniejszenie ilości zakładów z 48 do 27) nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów w oszczędnościach finansowych a przyniosła tragedię życiową dla zwolnionych pracowników. Stwierdzono, że restrukturyzacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie jest autorskim wymysłem Zarządu spółki, lecz wpisuje się w ogólny trend zmian w spółkach kolejowych należących do Grupy PKP – PKP CARGO S.A., PKP Intercity S.A. czy Telekomunikacja Kolejowa Sp z o.o. Dokonuje się restrukturyzacji spółek, by przygotować je – jako „oszlifowane diamenty” – do jak najszybszej prywatyzacji, która ma przyczynić się do łatania dziury budżetowej.

Prezydium Rady Branżowej PLK wyraziło również zaniepokojenie konsekwencjami wyjścia spółki PKP PLK S.A. z Grupy PKP, czego domagają się głównie prywatni przewoźnicy kolejowi. Przejście Polskich Linii Kolejowych pod kuratelę skarbu państwa (wciąż nie jest znany sposób tego przejścia – czy jako spółka skarbu państwa czy jako część Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych) może spowodować dla pracowników spółki utratę wszystkich uprawnień związanych z zawodem kolejarza. Wyrażono także wątpliwość co do ekonomicznego wymiaru wyjścia PKP PLK S.A. z Grupy PKP, bowiem nie ma żadnych przesłanek co do pozyskania oszczędności z tytułu funkcjonowania w nowej strukturze poza Grupą PKP.

W związku z planowanym wdrożeniem przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. II etapu restrukturyzacji z dniem 1 stycznia 2011 r. trzy ogólnopolskie centrale związkowe: Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP (należący do Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych) przeprowadzą pikietę siedziby spółki (Warszawa, ul. Targowa 74) dnia 24 września 2010 r. o godzinie 12:00. Tego dnia bądźmy razem i wyraźmy naszą pracowniczą determinację w obronie swoich miejsc pracy!

Prezydium Rady Branżowej PLK Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP wyraziło także poparcie dla pikiety organizowanej przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy w dniu 28 września br. i zaapelowało o udział w niej.

W czasie posiedzenia przewodniczący Rady Branżowej kol. Jacek Martiszek omówił także sytuację PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawił kulisy powołania Katarzyny Janio (w zamian za odwołanego Grzegorza Kędziorę) na stanowisko członka zarządu i dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych spółki. Ustalono termin posiedzenia Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych FZZP PKP na dzień 29 września br. Gościem posiedzenia będzie Prezes Zarządu spółki – pan Zbigniew Szafrański.

Źródło – Federacja ZZP PKP