PKP Cargo: FZZP PKP rozpowszechnia nieprawdziwe informacje

przez admin

 Źródło – PKP CARGO S.A.

 

„W komunikacie opublikowanym przez Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP, na temat posiedzenia Rady Branżowej Cargo Federacji, które odbyło się w dniu 15września br. w warszawskiej siedzibie PKP CARGO S.A., znalazły się nieprawdziwe informacje, wprowadzające pracowników Spółki i opinię publiczną w błąd” – podał rzecznik prasowy PKP Cargo.

 Fot. Kolejowa Agencja Fotograficzna Fot. Kolejowa Agencja Fotograficzna

„Nieprawdą jest, że planowany drugi etap restrukturyzacji PKP CARGO S.A. (…) „sprowadza się do likwidacji 6 z obecnie istniejących 16 zakładów Spółki” (…). Zarząd PKP CARGO S.A. wielokrotnie podkreślał, że trwająca od 2009 roku restrukturyzacja polega m.in. na połączeniu części obecnie funkcjonujących zakładów w większe zakłady wielkoobszarowe, w konsekwencji czego powołanych zostanie 10 dużych zakładów w miejsce obecnych 16. Działania te podejmowane są w wyniku analiz funkcjonowania obecnej struktury Spółki, z których wynika jednoznacznie, że zakłady wielkoobszarowe funkcjonują bardziej efektywnie niż zakłady mniejsze.

Nieprawdziwa jest również informacja, że restrukturyzacja przyniesie do 2015 roku zwolnienia kolejnych 5-7 tys. pracowników Spółki. Na kontynuację spadku poziomu zatrudnienia, które Spółka przewiduje do roku 2015, składać się będzie ok. 5 tys. pracowników, którzy odejdą w ramach tzw. naturalnych odejść, w następstwie nabycia praw emerytalnych oraz do 1,5 tys. pracowników, którym zaproponowana zostanie praca w spółkach-córkach PKP CARGO w ramach realokacji zasobów. Jednocześnie kilkuset osobom zarząd może zaproponować program dobrowolnych odejść, który rozpatrywany jest w wymiarze lokalnym; nie są natomiast przewidziane zwolnienia grupowe.

Trzeba zaznaczyć, że zysk netto, jaki Spółka PKP CARGO wypracowała w pierwszym półroczu 2010 roku jest efektem podjęcia przez zarząd firmy wielorakich działań o charakterze restrukturyzacyjnym i oszczędnościowym i nie oznacza on bynajmniej, że wszystkie zagrożenia związane z możliwością pogorszenia sytuacji finansowej Spółka ma już za sobą, jako że sytuacja rynkowa zmienia się w sposób dynamiczny.

Nie jest również prawdą, że Ireneusz Wasilewski, członek zarządu PKP CARGO ds. pracowniczych, „przyznał, że jedynym związkiem zawodowym, który w jednoznaczny sposób wypowiada się przeciwko prowadzeniu takiej restrukturyzacji jest Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP”. Prezes Wasilewski nie twierdził na spotkaniu, że pozostałe związki zawodowe wyraziły pozytywną opinię na temat programu restrukturyzacji Spółki.

Zarząd PKP CARGO S.A. zwraca uwagę, że publiczne podawanie nieprawdziwych informacji przez Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP wprowadza załogę Spółki w błąd i godzi w dobre imię firmy. Tego typu działania, wprowadzające chaos informacyjny dotyczący faktycznych efektów prowadzonej restrukturyzacji Spółki, należy uznać za działania szkodzące załodze i Spółce” – napisał rzecznik prasowy PKP Cargo, Piotr Apanowicz.