PILNY KOMUNIKAT !!!

przez admin

KOMUNIKAT

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP informuje, że w dniu 24 września 2010r o godz. 12:00 przed siedzibą Spółki PKP PLK S.A. w Warszawie ul. Targowa 74 odbędzie się Pikieta Protestacyjna Przedstawicieli Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji ZZP PKP działających w PKP PLK S.A.

Powodem organizacji Pikiety jest zamiar wprowadzenia przez Zarząd Spółki PKP PLK S.A. drugiego etapu restrukturyzacji Spółki od dnia1 stycznia 2011r, na który Federacja ZZP PKP nie wyraża zgody.

Przedstawicieli Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji ZZP PKP działających w PKP PLK S.A. prosimy o jak najliczniejsze stawienie się na w/w Pikiecie, gdyż Naszym priorytetem jest obrona miejsc pracy.

W imieniu Federacji ZZP PKP

Jan Piechel -Wiceprzewodniczący