PLK S.A – pikieta odwołana

przez admin

W związku z wycofaniem się w dniu dzisiejszym Zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z wdrożenia od 1 stycznia 2011 r. II etapu restrukturyzacji w obecnie planowanym kształcie i w związku ze zleceniem przez Ministerstwo Infrastruktury (nadzorcy właścicielskiego PLK) przeprowadzenia całościowego audytu struktury spółki wraz z pracami badawczo-porównawczymi funkcjonowania podobnych podmiotów co PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w strukturach kolei zachodnioeuropejskich – kolejowe związki związkowe (Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP) podjęły decyzję o zawieszeniu akcji pikietowej w dniu 24 września br. pod siedzibą spółki. To zwycięstwo wszystkich pracowników kolei! To sukces, który może przysłużyć za przykład pracownikom PKP CARGO S.A., że możliwe jest zatrzymanie machiny restrukturyzacji i likwidacji miejsc pracy tysięcy kolejarzy!

Po przeprowadzonym audycie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z firmą dokonującą audytu powołają zespół oceniający konieczność dalszych zmian w strukturze spółki. W tym też momencie rozpoczną się na nowo rozmowy z działającymi w spółce związkami zawodowymi. Do tego czasu miejsca pracy kolejarzy z PKP PLK S.A. są bezpieczne!

Źródło – Federacja ZZP PKP