Komisje: Infrastruktury oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie Straży Kolejowej

przez admin

Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziły pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2873).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Zbigniew Sosnowski.
Projekt przewiduje zwiększenie zadań dla zarządów i przewoźników kolejowych, Straży Ochrony Kolei oraz Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych.
Po zakończeniu pierwszego czytania, Komisje skierowały projekt do podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Straży Kolejowej (druk nr 510), której przewodniczy poseł Janusz Piechociński (PSL).

Komisje kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o Straży Kolejowej (druk nr 510).
Projekt reguluje m.in. zadania i kompetencje Straży Kolejowej, zasady służby w straży Kolejowej oraz uprawnienia funkcjonariuszy Straży Kolejowej.
Komisje przyjęły wniosek o zwrócenie sprawozdania do podkomisji nadzwyczajnej.
Komisje w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu podjęły uchwałę o wspólnym rozpatrzeniu projektów z druków nr 510 i 2873.

Komisje uzupełniły skład osobowy podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Straży Kolejowej (druk nr 510) o posłów: Józefa Klima (PO), Grzegorza Tobiszowskiego (PiS) i Jacka Pilcha (PiS).Informacja Sejm – http://orka2.sejm.gov.pl/InformBKS6.nsf

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Straży Kolejowej (druk nr 510) ma odbyć się w dn. 28.i 29 września 2010 r.

                                                                                               Robert Sobota