Pikieta – Warszawa – 28.09.2010

przez admin

                                                         Koleżanki i Koledzy !!!   Związkowcy ZZKŚl. !!!

    28 września 2010 r. (wtorek) pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie (pod muzeum Techniki) o godz. 11:30 nastąpi zbiórka manifestantów z Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, którzy następnie udadzą się pikietować budynek Ministerstwa Infrastruktury. Powodem pikiety jest brak wywiązywania się Rządu RP z zadań utrzymywania publicznej infrastruktury kolejowej, podjęcia przez Rząd intensywnych przygotowań do prywatyzacji, a właściwie wyprzedaży, spółek kolejowych dla pokrycia długów PKP S.A. oraz głębokie procesy restrukturyzacyjne likwidujące miejsca pracy. Domagamy się m.in:

  • zaprzestania procesów likwidujących miejsca pracy w kolejnictwie,
  • wycofania przez Rząd RP przyjętych przez siebie rozwiązań ustawowych, które umożliwiają ogłoszenie upadłości przez spółki kolejowe,
  • odstąpienia od planów prywatyzacji spółek Grupy PKP bez zapewnienia większościowego udziału Skarbu Państwa i przeznaczenia całości środków uzyskanych w wyniku prywatyzacji na dokapitalizowanie prywatyzowanych Spółek,
  • pełnego oddłużenia Spółki PKP S.A. i uregulowania spraw podatkowych w operacjach finansowych między spółkami Grupy i w stosunku do Skarbu Państwa,
  • przekazania niezbędnego do funkcjonowania Spółek majątku w formie aportu,
  • zapewnienia finansowania publicznych Spółek kolejowych celem rozwoju, modernizacji i inwestycji,
  • zniesienia opodatkowania przepływów finansowych między spółkami Grupy PKP,
  • przyjęcia polityki transportowej państwa gwarantującej finansowanie infrastruktury drogowej i kolejowej w relacji 60:40.

W przypadku braku realizacji przez władze postulatów kolejowe związki zawodowe podejmą wszelkie możliwe formy nacisku, oporu i protestu.

Pobierz ulotkę pikiety kolejarskiej 28 września br. (2 ulotki formatu A5 na papierze A4).

 

                                                        Przewodniczący Zarządu Głównego ZZKŚl.

                                                                          Jan Lalik