Kolejne spotkanie

przez admin

 

Kolejne spotkanie,

powołanego przy

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,

zespołu ds. transportu pasażerskiego w województwie śląskim.

 

W poniedziałek 14 listopada, w Sali Złotej Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. kolejowego transportu pasażerskiego w województwie śląskim. Rozmowy zostały wznowione na wniosek NSZZ Solidarność z powodu informacji o planach przejęcia przez Koleje Śląskie, od 1czerwca 2012r., kolejnej linii obsługiwanej obecnie przez Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach. Ma to być linia Katowice – Wisła Głębce. Przedstawiciele Kolei Śląskich stwierdzili, że nie są obecnie prowadzone żadne projekty ani prace związane z takim zamiarem.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego potwierdził informację o możliwości podjęcia takiej decyzji, jest to jednak uzależnione od zgody Zarządu Spółki Przewozy Regionalne. Strona społeczna zgłosiła pod rozwagę możliwość podpisania przez zainteresowane strony stosownego porozumienia, które zapewniłoby możliwość pracy w Spółce Koleje Śląskie obsługującym tę linie pracownikom Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Wicewojewoda Piotr Spyra zauważył, że jeżeli dojdzie do regionalizacji przewozów , należy pójść w stronę fuzji działających na Śląsku, obu spółek przewozowych. Kolejne spotkanie zespołu będzie miało na celu wypracowanie konkretnych zasad przechodzenia pracowników PR Katowice do Kolei Śląskich w celu zminimalizowania , spowodowanych ograniczeniem pracy przewozowej, liczby osób zwalnianych.

 

Lidia Ziaja