Jest szansa…

przez admin

Szansa na przywrócenie części pociągów międzyregionalnych na południu kraju

PAP – 09-01-2009
 
– Do końca stycznia powinno się rozstrzygnąć, czy zostaną przywrócone niektóre z 12 pociągów międzyregionalnych, kursujących między miejscowościami w woj. śląskim, świętokrzyskim i małopolskim – poinformował w piątek wicemarszałek województwa małopolskiego, Roman Ciepiela.

Wraz z wejściem w życie 14 grudnia zeszłego roku nowego rozkładu jazdy, zostało zlikwidowanych 10 pociągów relacji Katowice-Sędziszów-Kielce oraz dwa pociągi „Giewont” Częstochowa-Zakopane. Spowodowało to protesty pasażerów podróżujących na tych trasach oraz kolejarzy.

W piątek w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, spółek PKP Przewozy Regionalne i PKP Intercity i kolejowych związków zawodowych w sprawie organizacji przewozów międzywojewódzkich w obowiązującym rozkładzie jazdy.

Wicemarszałek Roman Ciepiela zwrócił się do przedstawicieli PKP Przewozy Regionalne z propozycją opracowania kosztów przywrócenia części zlikwidowanych połączeń, najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców. Materiał ten będzie stanowił podstawę do starań o uzyskanie dofinansowania tych połączeń w Ministerstwie Infrastruktury. O to dofinansowanie wystąpiłyby wspólnie samorządy trzech województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

„Pociągi te nigdy nie były przedmiotem uzgodnień województwa małopolskiego z PKP Przewozy Regionalne i nie były ujęte w umowach, jakie corocznie zawierane są pomiędzy województwem a przewoźnikiem. Mimo to, samorząd województwa, mając na uwadze konsekwencje społeczne wynikające z braku uruchomienia połączeń, podjął próbę rozwiązania problemu, zapraszając do wspólnych rozmów zainteresowane strony” -zaznaczył wicemarszałek.

W budżecie województwa małopolskiego na ten rok zwiększono dotacje na dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich o 12 proc., do ponad 48 mln zł w stosunku do planu na ten rok. Dzięki temu liczba pociągów kursujących na trasach wewnątrz województwa, podobnie jak przed rokiem, wynosi 325 pociągów.