ZMIANA PREZESÓW !!!

przez admin

Informacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP Intercity SA oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP PLK S.A.

Źródło – Rzecznik Prasowy PKP SA

9 stycznia br.,  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP INTERCITY S.A. odwołało ze składu Zarządu spółki:

  1. Czesława Warsewicza – Prezesa Zarządu,
  2. Krzysztofa Supę –  Członka Zarządu  – Dyrektora Technicznego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP INTERCITY S.A. złożyło propozycję objęcia stanowiska Prezesa Zarządu Krzysztofowi Celińskiemu i stanowiska Prezesa Krzysztofowi Kołodziejskiemu. W związku z pozytywną decyzją obu kandydatów, Walne Zgromadzenie powołało dzisiaj:

  1. Krzysztofa Celińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu,
  2. Krzysztofa Kołodziejskiego na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego.

Decyzja o zmianach w składzie zarządu spółki  jest związana z zakończeniem istotnego etapu procesu restrukturyzacji Grupy PKP. Z końcem 2008 roku zakończono procesy:

  • usamorządowienia PKP PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o.,
  • przeniesienia do spółki PKP INTERCITY S.A. przewozów międzywojewódzkich
  • wyposażenia jej w niezbędny majątek oraz zasoby ludzkie,
  • przejścia maszynistów z PKP CARGO S.A. do pracy w spółkach przewozowych.

Zmiany w składzie zarządu PKP INTERCITY S.A. mają na celu istotną poprawę współpracy w ramach zarządu oraz usprawnienie procesu eksploatacyjnego w spółce. Głównym zadaniem zarządu w nowym składzie będzie kontynuowanie przygotowań do prywatyzacji spółki, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu inwestycyjnego, przy wykorzystaniu funduszy europejskich. 

W związku z przyjęciem propozycji objęcia stanowiska Prezesa Zarządu PKP INTERCITY S.A., Krzysztof Celiński złożył rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska Prezesa Zarządu spółki PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Do czasu wyłonienia jego następcy przez Radę Nadzorczą
w postępowaniu kwalifikacyjnym, obowiązki te pełnił będzie Zbigniew Szafrański – dotychczas Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki.

W związku z objęciem stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego PKP  INTERCITY S.A., Krzysztof Kołodziejski złożył rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych w spółce PKP PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. .

 

Również dzisiaj, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., odwołało
ze stanowiska:

  1. Mirosława Pawłowskiego – Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych i Ekonomicznych,
  2. Józefa Jeżewicza –  Członka Zarządu – Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury.

 

Ich następcy zostaną wyłonieni w otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dodał Jan Lalik – p.o Członka Zarządu ,Dyrektora d/s Finansowych i ekonomicznych powierzono Bogdanowi  Szafrańskiemu.