CARGO – negocjacje Paktu Gwarancji Pracowniczych

przez admin

W dniu 07.04.2011r. odbyły się pierwsze negocjacje Paktu Gwarancji Pracowniczych w PKP CARGO S.A. pomiędzy Zarządem PKP CARGO S.A. a Związkami Zawodowymi będącymi stroną ZUZP. Ustalono, że negocjacje będą prowadzone na podstawie art.59 Konstytucji RP, art.393 Kodeksu cywilnego w związku z art.300 Kodeksu pracy. Strona Związkowa przedstawiła wstępny pakiet postulatów, które będą przedmiotem negocjacji w Pakcie. Związki ustaliły, że przedstawią jeden wspólny Pakt. Następny termin negocjacji odbędzie się w dniu 18.04.2011r. Ustalono również, że negocjacje zakończą się nie później niż 04 maja 2011r. Wspólny projekt Związków ma być wypracowany we wtorek 12.04.2011r.

Pobierz