ZWOLNIENIA GRUPOWE W ŚLASKIM ZAKŁADZIE PRZEWOZÓW REGIONALNYCH.

przez admin

W piątek 8 kwietnia  wszystkie organizacje związkowe działające na terenie Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach spotkały się z Dyrektorem Zakładu  Przemysławem  Gardoniem. Zostaliśmy poinformowani o konieczności wdrożenia procedury zwolnień grupowych. Przyczynami redukcji zatrudnienia są: zmniejszenie wykonywania pracy przewozowej od 1 czerwca 2011r. o obsługę 58 pociągów, przejętych przez Spółkę Koleje Śląskie, a także od 1 stycznia 2012r. przejęcie do obsługi przez tę Spółkę całej linii Częstochowa – Katowice – Gliwice tj. 97 pociągów oraz zmniejszenie zleceń ze spółki Intercity na prace rewidencko-utrzymaniowe. Zwolnienia grupowe maja nastąpić w terminie od 9 maja 2011r. do 30 listopada 2011r. O kolejności dokonywania zwolnień decydować będzie zatrudnienie w grupach zawodowych, w których istnieją nadwyżki kadrowe a także staż pracy na kolei, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Zwolnienia obejmą następujące grupy zawodowe ;

  • Drużyny konduktorskie – 82 osoby
  • Rewizorzy pociągów – 5 osób
  • Kasjerzy biletowo-bagażowi – 102 osoby
  • Informatorzy – 5 osób
  • Ekspedytorzy – 3 osoby
  • Utrzymanie i eksploatacja taboru – 133 osoby
  • Utrzymanie infrastruktury – 5 osób

Jednocześnie Dyrektor Gardoń poinformował, iż z uwagi na możliwość rozwiązywania umów o pracę na mocy porozumienia stron a także możliwość uzyskania przez Zakład zleceń zewnętrznych  oraz z uwagi na możliwość przekwalifikowania pracowników i ich migracji do innych grup zawodowych, podane liczby osób mogą ulec zmianie. Dyrektor wyraził chęć konsultowania z organizacjami związkowymi możliwości uniknięcia lub zmniejszenia liczby zwolnień. Otrzymaliśmy szczegółowe wykazy dotyczące stanu zatrudnienia we wszystkich  zespołach pracowniczych  objętych zwolnieniami grupowymi oraz nie objętych zwolnieniami według  następujących  wariantów:

  • Wariant I –  przewidywana redukcja  zatrudnienia spowodowana ponowną weryfikacją sieci dystrybucji oraz zmniejszenia pracy przewozowej o obsługę 64 pociągów, przekazanych od 1 czerwca 2011r. do obsługi Kolei Śląskich obejmuje 129 osób.
  • Wariant II –   przewidywana redukcja zatrudnienia spowodowana przekazaniem – od rozkładu jazdy 2011/2012 – do obsługi Kolejom Śląskim całej średnicy Częstochowa – Katowice – Gliwice tj. 97 pociągów.  Liczba zwolnionych osób w tym wariancie obejmuje 258 osób i wynika również z likwidacji punktów obsługi podróżnych w  obszarze przekazanej trasy tj., kas biletowych w 11 punktach taryfowych, kasy dopłat konduktorskich w Częstochowie, informacji megafonowej w Zawierciu oraz zmniejszenia zapotrzebowania na obsługę pociągów przez drużyny pociągowe i zmniejszenie zapotrzebowania na tabor.

Łącznie maksymalna redukcja zatrudnienia ma wynosić  387 etatów.

Dyrektor Gardoń  poinformował nas, że nie posiada pełnomocnictw, które pozwalają mu na prowadzenie rozmów z Urzędem Marszałkowskim w celu negocjowania i wypracowywania porozumień w zakresie podjęcia współpracy i świadczenia wzajemnych usług. Takie rozmowy  mogą być prowadzone  jedynie  na szczeblu Spółki. Kolejne robocze spotkanie organizacji związkowych z  Dyrekcją Zakładu odbędzie się 14 kwietnia.

Lidia Ziaja