Apel do Pracowników PKP CARGO S.A Śląskiego Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach

przez admin

KOMUNIKAT 

Do wiadomości:

Pracownicy PKP CARGO S.A Śląskiego Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach

W działalności prowadzonej przez Zarządy naszych organizacji, rzadko komentujemy działania i wystąpienia kolegów z innych organizacji. Biorąc jednak pod uwagę fakt że w ostatnim okresie komunikaty przekazywane przez NSZZ Solidarność zawierają  wiele informacji nie mających pokrycia w rzeczywistości, a docierają one  i dezinformują pracowników, uważamy że celowym jest przedstawienie stanu zgodnego z prawdą.

Oczywistym jest, że dla naszych organizacji związkowych naczelnym priorytetem jest obrona miejsc pracy. Zaraz po nim działania na rzecz możliwie najlepszych warunków płacowych dla WSZYSTKICH pracowników Śląskiego Zakładu Spółki.

Stojąc na stanowisku, że dla trudu włożonego w pracę dla Zakładu nie ma znaczenia przynależność związkowa pracownika, nigdy nie ograniczamy się do starań o podwyżki wyłącznie dla naszych członków, bo to droga do nikąd. Taką samą jest nieustanne przypisywanie sobie            i podkreślanie „zasług” oraz sprzedawanie „gruszek na wierzbie” przez kolportowanie informacji nie do końca prawdziwych. Podobnie jak licytacja „ kto wyrąbie więcej niż my”. Ten sposób konkurencji odszedł już dawno wraz z Pstrowskim . Nie chcemy brać udziału w tworzeniu iluzji i w nieustannym, śmiesznym wyścigu o względy, którego nie może wygrać zarząd jakiegokolwiek ze związków, a przegrać mogą tylko wszyscy pracownicy.

Z uwagi na powyższe informujemy zgodnie ze stanem faktycznym, który potwierdzają załączone pisma, że aktualnie poprzez naszych przedstawicieli prowadzimy negocjacje w sprawie:

  • ustalenia zasad wzrostu wynagrodzeń pracowniczych
  • premii dodatkowej i ustalenia kryteriów jej przydzielania
  • gratyfikacji z okazji X – lecia PKP CARGO oraz w wielu istotnych dla pracowników sprawach, o których na bieżąco informujemy.

Wbrew temu, o czym po raz kolejny błędnie informują nasi Koledzy z Solidarności, żadna konkretna decyzja Zarządu Spółki w tych sprawach jeszcze nie zapadła.

Nawet wysokość ww. gratyfikacji określona przez nich nie wiadomo, dlaczego tylko na kwotę 500 złotych, nie jest przesądzona. Nam stan wiedzy o finansowych wynikach spółki pozwala mniemać, że może być znacznie wyższa bo sięgająca 1000 zł z terminem wypłaty na 30 września br. Jednak zwykła uczciwość i odpowiedzialność za przekazywane informacje sprawia, że w tej chwili nie możemy jej określić gdyż nie jest sygnowana podpisem  prezesa.

Po raz kolejny dostrzegamy, że nierzetelne i mijające z prawdą Komunikaty , skrywają się za bezimiennym podpisem. Już to świadczy, że formułujący je nie ma żadnych merytorycznych podstaw i źródeł by je przekazywać.   Stąd nie ma odwagi posłużyć się własnym nazwiskiem, obawiając się konsekwencji. Nasze komunikaty zawsze sygnujemy czytelnie podpisami oraz imionami i nazwiskami, bo takie są elementarne zasady przekazu informacji.

Podpisali : Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich

Związek Maszynistów Kolejowych w Polsce

M NS Związek  Zawodowy Kolejarzy Śląskich