Notatka ze spotkania zespołu ds. kolejowego transportu pasażerskiego na terenie województwa śląskiego.

przez admin

W środę 31 sierpnia w Sali Złotej Urzędu Wojewódzkiego odbyło  się  drugie, robocze spotkanie, powołanego przez Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, zespołu trójstronnego. Obrady prowadził Wicewojewoda Piotr Spyra.

Przedstawiciele Kolei Śląskich jednoznacznie stwierdzili, że zapisy porozumienia, zawartego przez centrale związkowe i Zarząd Spółki Przewozy Regionalne,  stawiają celowość istnienia zespołu pod znakiem zapytania. Porozumienie to bowiem, zablokowało możliwość dzierżawy taboru  Przewozów Regionalnych przez Koleje Śląskie, co utrudnia im przewidziany na dzień  1 października start . Wycofanie się zaś ze zwolnień grupowych w PR Katowice,  rozwiązało problem zatrudnienia  zwolnionych  w Kolejach Śląskich. Zarządy obu Spółek odmówiły ujawnienia treści podpisanego listu intencyjnego. Zespół znalazł się więc w sytuacji wyczerpania możliwości negocjacji, ponieważ jednak wykazano wolę dalszego dialogu, postanowiono kolejne spotkanie zwołać po zakończeniu szczytu kolejowego.

Lidia Ziaja