Uzupełniony Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

przez admin

30 marca 2016 r., Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wybrała Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu – Dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, Członka Zarządu – Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Członka Zarządu – Dyrektora – ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego.

30 marca 2016 r., Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wybrała Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu – Dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, Członka Zarządu – Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Członka Zarządu – Dyrektora – ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Rada Nadzorcza wybrała Ireneusza Merchel na Prezesa Zarządu oraz Małgorzatę Kuczewską-Łaska na Członka Zarządu – Dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, Antoniego Jasińskiego na Członka Zarządu – Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Włodzimierza Żmudę na Członka Zarządu – Dyrektora ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego.

W kwietniu rozstrzygnięte zostanie postępowanie na Członka Zarządu – Dyrektora ds. realizacji inwestycji.

Rada Nadzorcza w terminie i zgodnie z przyjętą przez Radę procedurą dokonała wyboru Prezesa i trzech Członków Zarządu. Rada Nadzorcza jest przekonana, że są to osoby, które dobrze będą kierowały spółką w obszarze utrzymania linii kolejowych oraz w procesie inwestycji – przekazał Mariusz Andrzejewski, przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Po zakończeniu procesu wyłaniania przez RN kandydatów, zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. składa się z:

1) Prezesa Zarządu – Ireneusz Merchel

2) Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. eksploatacji – Andrzej Pawłowski

3) Członka Zarządu-  Dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych – Małgorzata Kuczewska-Łaska

4) Członka Zarządu – Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury – Antoni Jasiński

5) Członka Zarządu – Dyrektora ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego – Włodzimierz Żmuda

Postępowanie na wyłonienie Członka Zarządu – Dyrektora ds. realizacji inwestycji jest w toku.