Krzysztof Czarnota kandydatem do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

przez admin
pdf

Koleżanki i Koledzy!
Uchwałą Rady Nadzorczej PKP CARGO SA z dnia 30 marca br., zarządzono przeprowadzenie wyborów przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej spółki.

Koleżanki i Koledzy!
Uchwałą Rady Nadzorczej PKP CARGO SA z dnia 30 marca br., zarządzono przeprowadzenie wyborów przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej spółki.

Kandydatem Federacji ZZP PKP jest KRZYSZTOF CZARNOTA ze Skarżyska Kamiennej, pracownik Zakładu Wschodniego PKP CARGO S.A. w Lublinie.
Krzysztof Czarnota związany jest z PKP od blisko 40 lat. Przez 15 lat reprezentował i dbał o Wasz interes w Radzie Nadzorczej PKP CARGO SA. Działalność ta została przerwana we wrześniu ub. r., z chwilą wykluczenia z Rady Nadzorczej. Teraz jest szansa, aby Krzysztof mógł kontynuować swoją pracę, być Waszym przedstawicielem w Radzie Nadzorczej. Żeby to zrobić, wystarczy podpisać listę poparcia.

Zwracamy się do Was, Drodzy Pracownicy zakładów i jednostek spółki PKP CARGO SA:

Złóżcie swój podpis pod kandydaturą  Krzysztofa Czarnoty

na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO SA

Podpisy zbieramy tylko do 20 kwietnia 2016 roku. Liczymy na Was!

W załączeniu znajduje się ulotka Krzysztofa Czarnoty oraz lista poparcia, na której można wyrazić poparcie dla kandydatury kol. Krzysztofa.

pdfKrzysztof Czarnota – ulotka

pdfKrzysztof Czarnota – lista poparcia