Stanowisko w sprawie PUZP

przez admin

Warszawa, dnia 18 października 2011 r.

Pan Krzysztof Mamiński
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych
ul. Chmielna 73a
00-801 Warszawa

Związki zawodowe będące stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych podtrzymują swoje stanowisko z dnia 06.10.2011 roku w sprawie wycofania wypowiedzenia PUZP przez Związek Pracodawców Kolejowych. Problem świadczeń przejazdowych na 2012 rok jest w tej chwili rozwiązany, a tym samym przyczyna wypowiedzenia PUZP ustała.

W związku z powyższym oczekujemy:

  1. Przedłożenia związkom zawodowym będącym stroną PUZP do 31.10.2011 roku Porozumienia Związku Pracodawców Kolejowych z Pracodawcami w sprawie obowiązywania świadczeń przejazdowych do końca 2012 roku.
  2. Podpisania porozumienia przez ZPK ze związkami zawodowymi zawierającego wspólną interpretację Porozumienia z dnia 21.09.2009 roku dotyczącą obowiązywania świadczeń przejazdowych do końca 2012 roku na obecnych zasadach.
  3. Wycofania wypowiedzenia PUZP.
  4. Podjęcia przez ZPK rokowań nad przedstawionym przez związki zawodowe projektem Protokołu Dodatkowego do aktualnie obowiązującego PUZP.
  5. Zorganizowania spotkania stron PUZP do dnia 10.11.2011 roku.

/-/ przedstawiciele związków zawodowych

Do pobrania: