Przewozy Regionalne opuszczą Związek Pracodawców Kolejowych?

przez admin

– Chcemy wyjść ze Związku Pracodawców Kolejowych. Nasi udziałowcy również tego oczekują – mówi Małgorzata Kuczewska-Łaska, członek zarządu, dyrektor finansowy Przewozów Regionalnych.

 Fot. Hubert Wietrzyński Fot. Hubert Wietrzyński

W skład Związku wchodzi obecnie 27 podmiotów, w większości znajdujących się w Grupie PKP. Celem działania ZPK jest wspólne prowadzenie dialogu ze związkami zawodowymi oraz wzajemne realizowanie świadczeń związanych z ulgami przejazdowymi dla kolejarzy. Wśród członków organizacji spoza Grupy PKP znajdują się: WKD, Koleje Mazowieckie, Instytut Kolejnictwa (do niedawna CNTK) oraz właśnie Przewozy Regionalne.

Głównym powodem powstania planów opuszczenia Związku Pracodawców Kolejowych przez samorządowego przewoźnika jest chęć odnowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w spółce. ZUZP został niedawno w PR wypowiedziany. – Był on zawierany jeszcze przez władze spółki PKP Przewozy Regionalne, znajdującej się w Grupie PKP. Wiele jego zapisów nie odpowiada już dzisiejszej rzeczywistości – tłumaczy Małgorzata Kuczewska-Łaska. – Chcielibyśmy np. wypracować system wynagradzania, który będzie umożliwiał lepsze motywowanie wyróżniających się pracowników, bazując na efektach ich pracy.- podkreśla.

Nowy system oceny pracowników ma opierać się m.in. na wprowadzeniu dwóch nowoczesnych narzędzi w zakresie zarządzania kadrą: tzw. zrównoważonej karty wyników i systemu oceny „180 stopni”. W pierwszym przypadku chodzi o poprawę komunikacji wewnątrz firmy i stworzenie systemu pozwalającego oceniać wykonanie zadań przez poszczególne komórki organizacyjne, a nawet konkretnych pracowników. Natomiast system „180 stopni„ ma polegać na ocenie pracowników przez przełożonych i odwrotnie – przełożonych przez pracowników.

– Kolejną sprawą do negocjacji są ulgi przejazdowe dla kolejarzy – mówi Kuczewska-Łaska. – Chcemy utrzymać to świadczenie, ale nie w przypadku przejazdów służbowych. Ulgi przejazdowe powinny być wykorzystywane wyłącznie przez kolejarzy podróżujących prywatnie. Tutaj również należy wypracować poprawny mechanizm funkcjonowania – tłumaczy. – Bez wypowiedzenia ZUZP nie byłoby możliwości wprowadzenia niezbędnych zmian – twierdzi Małgorzata Kuczewska-Łaska, członek zarządu Przewozów Regionalnych.

(źródło: mg, Rynek Kolejowy, 6 lipca 2010)