Postulaty Związków Zawodowych reprezentowanych w TK ds. Społeczno-Gospodarczych do Ministra Finansów

przez admin

Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawiają wspólne postulaty do Ministra Finansów, których uwzględnienie umożliwi skrócenie terminów przewidzianych do zaopiniowania projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

Pobierz