Pogotowie strajkowe w PKP

przez admin
pdf

Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy ogłosił w środę pogotowie strajkowe w PKP. Związkowcy uzasadniają pogotowie strajkowe „brakiem reakcji rządu na patologie rujnujące polski system kolejowy”. Jak podkreślają kolejarze ogłoszenie pogotowia strajkowego jest „reakcją na brak woli podjęcia dialogu społecznego dla rozwiązania kluczowych problemów polskiego kolejnictwa, które od lat związki zawodowe sygnalizowały najpierw premierowi Donaldowi Tuskowi a następnie premier Ewie Kopacz, jak i poszczególnym ministrom infrastruktury”.

Poniżej komunikat podpisany przez: Stanisław Stolorz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, Henryk Grymel przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarności” oraz Leszek Miętek przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.

pdfKomunikat