Nowe władze Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych w Katowicach

przez admin
zzksl

18 lutego br. w Rudzie Śląskiej odbyło się wyborcze posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych. 

18 lutego br. w Rudzie Śląskiej odbyło się wyborcze posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.

Z ramienia Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich udział wzięli członkowie tego zarządu: Renata Wicha, Robert Sobota, Wiesław Drąg, Piotr Rospęk i Józef Czaja.

zzksl

Posiedzenie prowadził dotychczasowy przewodniczący struktury wojewódzkiej Dariusz Trzcionka. W trakcie obrad przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego w minionej kadencji. Podczas dyskusji nad sprawozdaniem, omówił sytuację w górnictwie w aspekcie zakończonego protestu w Kompanii Węglowej i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Następnie zapoznał zebranych delegatów z zasadami wyborczymi, zasadami kompetencji oraz finansowania struktur terenowych Forum Związków Zawodowych. Poinformował także, że w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Głównym Forum Związków Zawodowych – rezygnuje z ubiegania się o funkcję przewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych z powodu możliwości wystąpienia konfliktu kompetencji dla powyższych stanowisk. W wyniku przeprowadzonych wyborów dokonano wyboru przewodniczącego i sześciu wiceprzewodniczących.

Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego FZZ na Śląsku na następną kadencję został wybrany Krzysztof Stefanek – wiceprzewodniczący PZZ KADRA, natomiast wiceprzewodniczącymi Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych zostali wybrani:

1. Marek Pisula – Niezależny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Więziennictwa
2. Robert Sobota – Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich
3. Marek Klucewicz – Związek Zawodowy KONTRA
4. Marek Mnich – NZZ Solidarność 80
5. Wojciech Kulej – Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
6. Henryk Chrobak – OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego

Renata Wicha